Budownictwo Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

STRABAG Umwelttechnik wybudował kolejną biogazownię w Polsce

2 czerwca na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” k. Kalisza odbyło się uroczyste otwarcie instalacji fermentacji metanowej bioodpadów zrealizowanej w ramach Projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego centrum Recyklingu”.

 

Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl
Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl

Inwestycję zrealizowało konsorcjum STRABAG Umwelttechnik GmbH (SUT) – 60% i AK Nova Sp. z o.o. – 40%. SUT był odpowiedzialny za Projekt technologiczny, dostawę, montaż urządzeń technologicznych i rozruch instalacji, AK Nova za prace projektowe, roboty budowlane i uzyskanie wszelkich pozwoleń na uruchomienie i eksploatację instalacji.

Oddana do użytku inwestycja o wartości 69,2 mln zł netto, współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest najnowocześniejszą w Polsce i jedną z najnowocześniejszych w Europie.


Instalacja zagospodarowania bioodpadów komunalnych o docelowej przepustowości 30 000 t/rok przetwarza odpady pochodzące z terenu 23 miast i gmin z terenów województwa wielkopolskiego i łódzkiego zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.


Instalacja przetwarza różne kategorie odpadów stałych i płynnych (odpady kuchenne, trawa liście, przeterminowana żywność, zlewki, tłuszcze płynne) przekształcając je w biogaz przetwarzany we własnej elektrociepłowni w energię elektryczną i cieplną, oraz wysokojakościowe produkty nawozowe (stałe i płynne). Dzięki tej instalacji w gminach Związku skokowo wzrośnie poziom recyklingu odpadów.


W ramach zakresu SUT wykonano m.in. projekt technologiczny całej instalacji, dostawę i montaż urządzeń linii przygotowania i magazynowania wsadu, system za i rozładunku fermentera, fermenter Laran TF 1400, urządzenia systemu odwadniania pofermentu, zbiornik biogazu wraz z armaturą towarzyszącą, pochodnię biogazu, instalację uzdatniania biogazu, agregat kogeneracyjny o mocy 560kW, system AKPiA dla całej instalacji oraz systemy pomocnicze. Dodatkowo w okresie półrocznego rozruchu instalacji, przeszkolono personel Inwestora.


Częścią instalacji zbudowanej w ZUOK „Orli Staw” jest komora fermentacyjna Laran TF 1400, której model został przekazany podczas uroczystości otwarcia Zamawiającemu. Jest ona przeznaczona do prowadzenia procesu fermentacji metanowej bioodpadów.


– Komora fermentacji (fermenter) jest produktem opatentowanym i wytworzonym przez STRABAG Umwelttechnik. Jest ona w stanie przetworzyć rocznie 15 000 t bioodpadów (trawa, liście, odpady kuchenne), produkując około 1 500 000 m3 biogazu co pozwala na wyprodukowanie rocznie do 4 500 MWh energii elektrycznej i podobną ilość cieplnej. Instalacja w Orlim Stawie jest czwartą instalacją w Polsce na którą STRABAG Umwelttechnik dostarczył komory fermentacji, pozostając niekwestionowanym liderem na rynku instalacji fermentacji odpadów komunalnych – Jacek Chrząstek, Dyrektor Handlowy STRABAG Umwelttechnik GmbH.


Zrealizowana instalacja świetnie wpisuje się w europejską gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ) zmniejszając uzależnienie od gazu ziemnego i nawozów sztucznych. Instalacja w Orlim Stawie jest czwartą instalacją w Polsce na którą STRABAG Umwelttechnik dostarczył komory fermentacji, pozostając niekwestionowanym liderem na rynku instalacji fermentacji odpadów komunalnych. Kilkanaście podobnych projektów zespół STRABAG Umwelttechnik realizuje obecnie m.in. we Francji, Niemczech, Włoszech, Izraelu i Chinach.

Źródło: tekst STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI