Drogi Wiadomości
6 Minut czytania

STRABAG wspiera rozwój województwa łódzkiego

Od 1987 r. STRABAG jest zaangażowany w budowę infrastruktury w różnych regionach Polski. Efektem współpracy spółki STRABAG z samorządami są nowe drogi lokalne i ulice oraz liczne obiekty użyteczności publicznej, jak np. szpitale czy szkoły.

 

Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl
Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl

W latach 2015-2023 firma była zaangażowana w realizację 121 projektów w województwie łódzkim – nie tylko tych największych oraz najbardziej wymagających technologicznie, ale także mniejszych, najbliższych lokalnym społecznościom. Ich łączna wartość przekroczyła ponad 2 mld PLN.

Budowa Trasy Górnej w Łodzi

STRABAG i Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi podpisały umowę na budowę miejskiego odcinka Trasy Górna w styczniu 2022 roku. Realizacja ta jest jedną z najważniejszych inwestycji w aglomeracji łódzkiej. Trasa stanowi fragment drogi krajowej nr 91, która ma ułatwiać połączenie centrum Łodzi z Autostradą A1. Nowy odcinek pozwoli również na uruchomienie i obsługę komunikacyjną nowych obszarów inwestycyjnych o powierzchni ok. 44 ha.

Na listopad br. zaplanowano odbiór odcinka Trasy Górna w Łodzi – połączenia istniejącego węzła przy ul. Rzgowskiej z Autostradą A1 w Brójcach. Został on podzielony na dwa zadania. Fragment długości 5 kilometrów jest inwestycją miejską. Za powstanie 2-kilometrowego odcinka – od granic miasta do węzła Łódź Górna na Autostradzie A1 – odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich. Obydwa odcinki mają zostać ukończone w tym samym czasie.

Wybudowana droga będzie miała po jednym pasie ruchu w obie strony. Na skrzyżowaniach z ulicami Nowe Górki, Bronisin, Brójecką i Świętego Rafała Kalinowskiego zaprojektowano cztery ronda. Po obu stronach jezdni poprowadzone zostaną chodniki. Zaplanowano także drogę rowerową, a teren zostanie uzbrojony m.in. w odwodnienie, oświetlenie oraz ekrany akustyczne. Uwzględniono również nasadzenia zieleni: blisko 3000 drzew i ponad 22 tys. krzewów.
Wartość miejskiej części inwestycji Trasa Górna wynosi 128,5 mln zł. Miasto pozyskało dofinansowanie unijne w kwocie 62,4 mln zł, a z budżetu państwa – 12,5 mln zł.

Remont ulicy Pomorskiej w Łodzi

STRABAG – w listopadzie ubiegłego roku – rozpoczął kompleksową przebudowę ulicy Pomorskiej w Łodzi. To jedna z największych, łódzkich inwestycji, obejmująca wymianę wszelkich sieci, budowę nowej jezdni czy nowych chodników.

Umowa obejmuje przebudowę ul. Pomorskiej – od ul. Juhasowej do Mileszki (ok. 2 km) oraz ul. Mileszki na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej (ok. 400 m). Inwestycje zostały zlecone przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łódź oraz Zarząd Inwestycji Miejskich. Prace są podzielone na trzy zadania:

 • pierwsza część obejmuje budowę kanału deszczowego w ulicy Pomorskiej oraz w ulicy Mileszki wraz z odwodnieniem;
 • zadanie drugie obejmuje rozbudowę ulicy Pomorskiej (od rejonu ulicy Juhasowej do ulicy Mileszki) oraz ulicy Mileszki (Pomorska-Bratkowa w Łodzi);
 • ostatnią część projektu obejmuje budową kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Pomorskiej i ulicy Arniki.

Przebudowa jest dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Inwestycji Strategicznych, prace potrwają 12 miesięcy.

Projekt i budowa odcinków autostrady A1

STRABAG wybudował cztery odcinki autostrady A1 w województwie łódzkim, o łącznej długości ponad 60 km:

 • od Strykowa do Tuszyna, odcinek I (długości 14,1 km) na trasie Węzeł Łódź Północ – Węzeł Brzeziny, który stanowi wschodnią obwodnicę Łodzi;
 • od Strykowa do Tuszyna, odcinek III (długości 16,0 km) na trasie Węzeł Łódź Południe – Węzeł Tuszyn;
 • od węzła „Tuszyn” (bez węzła) do węzła „Bełchatów” (z węzłem) o długości 15,86 km;
 • od węzła „Kamieńsk” (bez węzła) do węzła „Radomsko” (z węzłem) o długości 16,72 km.

Na wspomnianych wyżej odcinkach wybudowano łącznie ponad 80 obiektów inżynieryjnych, a w tym: wiadukty i mosty autostradowe, przejazdy oraz przepusty i przejście dla zwierząt. Ważnym elementem inwestycji były kwestie środowiskowe. Wody opadowe przed odprowadzeniem z jezdni podlegają podczyszczeniu. Dokonano nasadzeń kilku tysięcy drzew i krzewów czy zasiano trawniki. W celu zapewnienia komfortu mieszkańcom okolicznych miejscowości oraz w trosce o wolnożyjące zwierzęta, w wyznaczonych miejscach zainstalowano ekrany dźwiękochłonne. 
Autostrada A1 jest strategiczną drogą – łączącą południe Polski z wybrzeżem. Jest ona także kluczową trasą dla województwa łódzkiego – jej odcinki stanowią wschodnią obwodnicę Łodzi i zachodnią Piotrkowa Trybunalskiego.

Skrzyżowanie przy Trzech Krzyżach w Żychlinie

W lutym 2023 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wybrał STRABAG na wykonawcę I etapu modernizacji Drogi Wojewódzkiej nr 583 przebiegającej przez miasto oraz gminę Żychlin. Ten etap inwestycji będzie polegał na realizacji skrzyżowania przy Trzech Krzyżach w Żychlinie. Samorząd lokalny od kilku lat zabiegał o rozpoczęcie modernizacji DW 583.

Zakres robót będzie obejmował m.in. rozbudowę drogi, istniejącego skrzyżowania z drogami powiatowymi, budowę chodników, zjazdów, zatok autobusowych, przebudowę instalacji, rowu melioracyjnego, przebudowę sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej i kanalizacji sanitarnej.

Przebudowa ul. Piotrkowskiej na odcinku od placu Wolności do alei Mickiewicza

W październiku 2012 roku Łódzki Zarząd Dróg i Transportu wybrał firmę STRABAG jako wykonawcę remontu ulicy Piotrkowskiej w Łodzi.

W ramach projektu wymieniono nawierzchnię betonową chodników i jezdni na nawierzchnię granitową. Zakres prac obejmował również wykonanie robót drogowych, odwodnienie, kolizje z siecią wodno-kanalizacyjną, zbudowano oświetlenie, kolizje z siecią energetyczną oraz wykonano prace teletechniczne. Zasadzono 64 drzewa, a w zakresie projektu znalazła się również mała architektura, przebudowa gazociągu, wodociągu, budowa sygnalizacji świetlnej czy system monitoringu. Zmiana geometrii ulicy pozwoliła na zwiększenie szerokości chodników.
Wartość modernizacji jednej z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce i reprezentacyjnej ulicy Łodzi, prace zakończyły się w czerwcu 2014 roku.

Fabryka Inżynierów XXI wieku w Łodzi

Grupa STRABAG rozpoczęła prace nad budową Fabryki Inżynierów XXI wieku w Łodzi w listopadzie 2010 roku, a budowa trwała 2,5 roku. Nowy obiekt Politechniki Łódzkiej to nowoczesny kompleks dydaktyczno-laboratoryjny, który został zrealizowany w miejscu XIX-wiecznej fabryki włókienniczej Rosenblatta.

Zakres prac obejmował wybudowanie nowoczesnego obiektu dydaktyczno-laboratoryjnego wraz z rewitalizacją budynku szedowego oraz budowę infrastruktury towarzyszącej. Na ok. 9000 m2 powierzchni użytkowej powstały przestronne sale wykładowe i seminaryjne, hala technologiczna, pracownie dydaktyczne czy informatyczne oraz specjalistyczne laboratoria ze sprzętem badawczym i wyposażeniem. W trakcie realizacji projektu zastosowano wiele najnowszych rozwiązań technologicznych w zakresie alternatywnych źródeł energii i systemów informatyczno-komunikacyjnych. Zielona energia pozyskiwana jest m.in. dzięki własnej elektrowni słonecznej, która składa się ze 180 szt. modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 48,6 kWp. Pokrycie dachów szedowych wykonano z wyjątkowo trwałej i odpornej na korozję blachy, cynkowo-tytanową QUARTZ-ZINC® w technologii VMZINC.

Inwestycja została zrealizowana w ramach finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu prace były wykonywane pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

STRABAG był także wykonawcą:

 • trasy A2 od Strykowa I do Strykowa II o długości 1,9 km. Budowa zakończyła się w 2008 r.;
 • S14 na odcinku (9,6 km) Ksawerów – Dobroń, który stanowić obwodnicę Pabianic. Prace zostały zakończono w 2012 roku;
 • S8 od Walichowy – Złoczew, odcinek II (o długości 19,2 km) oraz od Złoczew – Sieradz, odcinek IV (19,6 km). Trasa została oddana do użytku w 2014 roku;
 • S14 na trasie Lublinek – Teofilów, odcinek I o długości 12,2 km. Prace zostały zakończone w 2022 roku.

STRABAG podkreśla swoją obecność w tym regionie angażując się także w działalność kulturalną. W tym roku Łódź obchodzi swoje 600. urodziny. Z tej okazji Urząd Miasta przygotował niezliczoną ilość atrakcji, wydarzeń i imprez dla mieszkańców. Pierwszą odsłoną urodzin miasta jest „Noc Świętojańska” w Parku na Zdrowiu, która odbyła się w dniach 24-25 czerwca. Najważniejsze wydarzenie obchodów rocznicy zostało zaplanowane na ostatni weekend lipca (28-30.07.2023 r.). STRABAG objął swoim patronatem obchody 600-lecia Łodzi. Wydarzenie wpisuje się w realizowany przez STRABAG projekt – Budujemy Klimat Kultury, który wspiera ważne dla regionów instytucje kultury i wydarzenia artystyczne w całej Polsce.

Źródło: tekst STRABAG Sp. z o.o.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI