Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

STRABAG wybudował ostatni fragment łódzkiej Trasy Górnej

28 listopada 2023 r. został otwarty ostatni fragment Trasy Górnej. Wspomniany odcinek obejmuje obszar od skrzyżowania z ul. Rzgowską do ul. św. Rafała Kalinowskiego – na terenie Łodzi. Wykonawcą inwestycji jest spółka STRABAG.

Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl

Trasa Górna jest jedną z najważniejszych inwestycji w aglomeracji łódzkiej. Stanowi ona fragment drogi krajowej nr 91 i ma ułatwiać połączenie centrum Łodzi z autostradą A1. Trasa pozwoli na odciążenie lokalnych dróg na południu miasta od ruchu pojazdów ciężarowych. Korzyścią jest też uzyskanie nowych terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 44 ha.

Nowa droga posiada dwa pasy ruchu – po jednym w każdą stronę, a także chodniki oraz przystanki autobusowe. Na wybudowanym fragmencie wyznaczono ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m i wybudowano 4 ronda na skrzyżowaniach z ulicami: Nowe Górki, Bronisin, Brójecka i św. Rafała Kalinowskiego. Przy pierwszych 3 powstały zatoki przystankowe. W otoczeniu arterii zasadzono blisko 3000 drzew i ponad 22 tys. krzewów.

Teren został uzbrojony, powstało odwodnienie, oświetlenie wraz z ekranami akustycznymi. Wykonawca przebudował kolizje podziemnych instalacji, w tym magistralę wodociągową o średnicy 500 mm i wykonał 2 zbiorniki retencyjne, w tym 1 podziemny, a także 2 linie wysokiego napięcia, które zostały poprowadzone w poprzek inwestycji. STRABAG dostosował jezdnię o szerokości 8 m do poruszania się samochodów ciężarowych.

Prace wiązały się z ingerencją w otoczenie, utrudnieniami w ruchu czy hałasem. Współpraca wykonawcy i inwestora pozwalała na zaplanowanie prac w taki sposób, żeby zminimalizować ich uciążliwość dla mieszkańców.

Trasą Górną nazywane są wybudowane w latach 2012-2014 odcinki: od ul. Pabianickiej do ul. Paradnej i od ul. Paradnej do ul. Rzgowskiej. Ten fragment ulicy otrzymał nazwę al. Władysława Bartoszewskiego.

– Trasa Górna jest jedną z najważniejszych inwestycji w aglomeracji łódzkiej. Stanowi ona fragment drogi krajowej nr 91 i ma ułatwiać połączenie centrum Łodzi z autostradą A1 – powiedział Maciej Tomaszewski, Rzecznik Prasowy STRABAG. – Cieszymy się z zaufania jakim obdarzyło nas miasto. Od wielu lat współpracujemy z samorządami, klientami publicznymi i prywatnymi i zawsze mogą liczyć na jakości jakość i terminowość realizowanych projektów.

Zamawiający, władze Miasta Łódź, oprócz samej inwestycji infrastrukturalnej, przywiązywał dużą wagę do jego estetyki i zaspokojenia oczekiwań mieszkańców. W otoczeniu wybudowano nowe trasy rowerowe, zasadzono około 3 tys. drzew i ponad 20 tys. nasadzeń krzewów, bylin i traw ozdobnych.

Wartość miejskiej części inwestycji Trasa Górna wynosi 128,5 mln zł. Miasto pozyskało dofinansowanie unijne w kwocie 62,4 mln zł, a z budżetu państwa – 12,5 mln zł.

Fot: STRABAG Sp. z o.o.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI