REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

STRABAG wybudował południową obwodnicę Zielonej Góry

15 kwietnia – 8 miesięcy przed terminem – otwarta została południowa obwodnica Zielonej Góry. Wyprzedzenie pierwotnego harmonogramu było możliwie dzięki efektywnemu procesowi projektowania oraz szybkiemu uzyskaniu decyzji ZRID.

 

Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl
Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl

Umowa z Urzędem Miasta Zielona Góra była podpisana w grudniu 2018 roku, a okres realizacji to 54 miesiące od jej podpisania (z wyłączeniem okresów zimowych). Inwestycję w formule „Projektu i buduj” zrealizowała spółka STRABAG.

W ramach realizacji wykonano m.in. inteligentne systemy transportowe (KSZR), które mają pokazywać czas przejazdu do poszczególnych miejsc. Tablice te mają za zadanie przedstawiać kierowcom informacje z zakresu rzeczywistych czasów podróży, możliwych ograniczeniach tonażowych, warunkach pogodowych czy objazdach. Na wszystkich ścieżkach rowerowych ułożono nawierzchnie bitumiczne.


Przeprowadzono także rozbudowę istniejących dróg w zakresie niezbędnym do włączenia projektowanej inwestycji do istniejącej sieci drogowej. Droga ma przekrój 1×2, tj. jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu, których szerokość wyniosła 3,5 m. W ramach inwestycji zostały jednocześnie wykonane 3 skrzyżowania typu rondo, pięć przejazdów gospodarczych oraz ścieżka rowerowa. Dodatkowo zmodyfikowano cztery przepusty drogowe, które stanowią przejścia dla małych zwierząt.


Na trasie została położona warstwa ścieralna z wykorzystaniem specjalnej mieszanki asfaltowej, wzbogaconej granulatem ze zużytych opon samochodowych (ok. 20 proc. mieszanki). W procesie mieszania składników zachodzi reakcja pęcznienia cząsteczek gumy w płynnym rozgrzanym asfalcie. Przyczynia się to do uzyskania lepiszcza, charakteryzującego się wysokimi parametrami. Tę innowacyjną technologię RUBBERBIT®, opracowało laboratorium badawcze TPA w 2013 roku, należące do Grupy STRABAG, jedno z największych prywatnych spółek laboratoryjnych w Europie.

 – Zmodyfikowany gumą asfalt pozytywnie wpływa na środowisko, dzięki jej ponownemu użyciu. Korzyści technologii RUBBERBIT® odczują również użytkownicy drogi, której nawierzchnia będzie trwalsza i cichsza, w porównaniu z tradycyjnym asfaltem. Podczas budowy firma STRABAG wykorzystała mieszankę asfaltową z ilością granulatu odpowiadającą 15 tysiącom opon – powiedział Marcin Hering z Laboratorium Badań Technicznych TPA. – Nawierzchnia tego typu pozwala na ponowne wykorzystanie odpadów, jakimi są zużyte opony, co jest korzystne dla środowiska, ale też charakteryzuje się większą trwałością czy odpornością na warunki atmosferyczne. To jest ważne z punktu widzenia utrzymania drogi.

STRABAG przedłożył także koncepcję projektową – przyjęte na etapie przetargu rozwiązania znalazły się w koncepcji, a następnie w ostatecznej wersji projektu. Podczas prac wykorzystano również systemy 3D, co pozwoliło zmniejszyć zaangażowanie personelu pomocniczego robotników budowlanych. Jednym z głównych celów przedsięwzięcia było zwiększenie dostępności transportowej Zielonej Góry, która leży poza siecią drogową TEN-T , a tym samym zmniejszy nadmierny ruch drogowy w mieście. Nowa trasa poprawi warunki komunikacyjne miasta oraz wpłynie na jego rozwój społeczno-gospodarczy. Inwestycja przyczyni się jednocześnie do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zmniejszy emisję hałasu, gdyż trasa przebiega poza terenami mieszkalnymi.


Budowa była współfinansowana przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast, działanie „4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego”.


Źródło: tekst STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl


REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA