Drogi Wiadomości

STRABAG wykona obwodnicę Tarnobrzega

Na początku lutego br. spółka STRABAG podpisała z Gminą Tarnobrzeg umowę o wartości blisko 50 mln zł brutto, której przedmiotem jest budowa obwodnicy miasta Tarnobrzeg.

 
Inwestycja realizowana jest wg. projektu Zamawiającego. Obwodnica o długości 9 km poprowadzona będzie w nowym śladzie. Początek odcinka zlokalizowany jest na DW 871 (ul. Sikorskiego, Tarnobrzeg), a koniec na DW 723 (ul. Warszawska, Tarnobrzeg). 

P owstanie jednojezdniowa droga, z nawierzchnią bitumiczną po jednym pasie ruchu w każdym kierunku o szerokości 3,5 m oraz poboczu o szer. 1,25 m. Na całym odcinku wybudowane zostaną 4 ronda.

Zakres realizowanych prac obejmuje również budowę dróg serwisowych o szerokości 3,5 m na większości odcinka obwodnicy, budowę 2 zbiorników odparowujących oraz 2 przejść dla zwierząt i ok. 2 km płotków naprowadzających dla zwierząt. Nasadzone zostanie ok. 4,5 ha roślinności leśnej, a redukcję hałasu zapewnią ekrany akustyczne na długości ok. 0,12 km.

Tekst i grafika: STRABAG Sp. z o.o.
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI