REKLAMA
Drogi Wiadomości

STRABAG z Budimeksem bliscy budowy odc. A1

Łódzki Oddział GDDKiA najwyżej ocenił ofertę konsorcjum firm: STRABAG (lider) oraz Budimex w przetargu na „Projekt i budowa autostrady A1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek C – węzeł Kamieńsk (bez węzła) – węzeł Radomsko (z węzłem) od km 376+000,00 do km 392+720,00”.

Powyższa informacja nie oznacza wyboru oferty Konsorcjum jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało jeszcze ostatecznie zakończone oraz, że GDDKiA wzywa Budimex SA do złożenia w terminie do dnia 3 lipca 2018 roku aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 pkt 1 ustawy PZP.

Wartość oferty: 465 970 040,74 zł netto
Termin rozpoczęcia: data zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
Termin zakończenia robót: 32 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat
Okres rękojmi: 60 miesięcy

Autor: Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA