Drogi Wiadomości

STRABAG z Budimeksem wybudują A1 Kamieńsk – Radomsko

Łódzki Oddział GDDKiA wybrał ofertę konsorcjum firm STRABAG (lider) i Budimex jako najkorzystniejszą w przetargu na projekt i budowę autostrady A1 na odc. C w. Kamieńsk (bez węzła) – w. Radomsko (z węzłem).

Konsorcjum firm złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na: „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek C – węzeł Kamieńsk (bez węzła) – węzeł Radomsko (z węzłem) od km 376+000,00 do km 392+720,00”.

Wartość oferty: 465 970 040,74 zł netto

Termin rozpoczęcia: data zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 32 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Autor: Budimex SA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI