REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

STRABAG zmodernizuje linię Rabka Zaryte – Mszana Dolna

13 października spółki STRABAG i PLK podpisały umowę na modernizację 11 km odcinka linii kolejowej nr 104 Rabka Zaryte – Mszana Dolna. Termin ukończenia prac zaplanowano na IV kwartał 2025 r.

Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl
Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl

Odcinek Rabka Zaryte – Mszana Dolna jest częścią projektu modernizacji linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, podzielonego na kilka etapów. Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie ruchu kolejowego i zapewnienie mieszkańcom regularnych połączeń pasażerskich na trasie od Chabówki do Nowego Sącza. Inwestycja znacząco usprawni komunikację w regionie oraz poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania koleją elektryczną – najbardziej ekologicznym środkiem transportu zbiorowego.

Modernizowany odcinek jest także częścią szerszego projektu pn. „Podłęże – Piekiełko”, który w dalszej perspektywie umożliwi rozwój połączenia kolejowego z Krakowa do Zakopanego oraz Nowego Sącza.

STRABAG na odcinku Rabka Zaryte – Mszana Dolna przebuduje przystanki osobowe i stacje w sposób zwiększający ich dostępność oraz komfort podróżnych. Na stacji Mszana Dolna, a także na przystankach Mszana Dolna Marki i Raba Niżna zostaną wybudowane nowe, wysokie perony, ułatwiające pasażerom wsiadanie do pociągów. Na peronach zaplanowano zainstalowanie wiaty, ławki, tablic informacyjnych i oznakowania, w tym system ścieżek naprowadzających dla osób niewidomych i niedowidzących.

Umowa obejmuje również modernizację istniejących i budowę nowych obiektów inżynieryjnych. STRABAG wybuduje m.in. 4 mosty kolejowe, 3 wiadukty kolejowe oraz 24 przepusty i małe mosty. Na stacji Mszana Dolna przewidziano wybudowanie przejścia podziemnego pod torami.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA