REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

STRABAG zrealizuje drogę Łapy – Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie

6 maja 2024 r. spółka STRABAG podpisała umowę o wartości 455 mln na budowę i rozbudowę drogi Łapy – Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic.

Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl

Prace realizowane będą na odcinkach dróg wojewódzkich nr 681, 682 oraz 678 i łącznie obejmą ok. 23 km. Wokół miejscowości Łapy, Roszki-Wodźki, Mazury i Brok wybudowane zostaną obwodnice:

  • Obwodnica Łap, wraz z mostem nad rz. Awissą, połączy drogi wojewódzkie nr 681 i 682 oraz umożliwi ominięcie tego miasta od strony północnej i częściowo od strony zachodniej, przyczyniając się także pośrednio do poprawy jego skomunikowania z Białymstokiem, a także z miastem Brańsk.
  • Miejscowość Roszki Wodźki, zyska obejście od strony zachodniej, a nowe połączenie zyskają drogi wojewódzkie nr 681 i 678.
  • Ostatnie dwie obwodnice zaplanowane w przebiegu drogi wojewódzkiej nr 678 na terenie gminy Wysokie Mazowieckie umożliwią ominięcie miejscowości Mazury i Brok.

W ramach zadania powstaną także m.in. nowe chodniki, zatoki autobusowe, drogi dla rowerów, ekrany akustyczne, a także nowa sygnalizacja świetlna i oświetlenie przy budowanych rondach i skrzyżowaniach. Jednym z większych wyzwań inżynierskich będzie budowa trzech estakad o długości łącznej 1 700 m.

– To bardzo potrzebna inwestycja w regionie i ciekawa inżyniersko. STRABAG jest obecny w regionach, realizując kontrakty o różnej wielkości. Cieszymy się, że możemy mieć wpływ na rozwój tych regionów poprzez budowę drogi, która zapewni również znaczącą poprawę bezpieczeństwa w ruchu – powiedział Waldemar Wójcik, Członek Zarządu STRABAG.

Termin realizacji robót to 18 miesięcy od daty zawarcia umowy z wyłączeniem okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

Realizowana inwestycja ma na celu poprawę skomunikowania innych miejscowości z terenu powiatu białostockiego – głównie Łap i Wysokiego Mazowieckiego z Białymstokiem, a także zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych i mieszkańców. Inwestycja przyczyni się również do rozwoju regionu. Budowa drogi Łapy – Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie to priorytetowa inwestycja ujęta w programie „Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027”, jak również projekt strategiczny w „Kontrakcie Programowym dla Województwa Podlaskiego”.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA