REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

STRABAG zrealizuje III etap trasy N-S w Radomiu

15 września STRABAG podpisał w Radomiu umowę na zaprojektowanie i budowę trasy N-S na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków. Jest to III etap tej trasy, będący kontynuacją już istniejącego odcinka łączącego rondo Mikołajczyka z boczną jezdnią ul. Żeromskiego.

Okres realizacji to wrzesień 2020-lipiec 2024 (z uwzględnieniem okresów zimowych). Inwestycja wykonywana będzie w formule „projektuj i buduj”. Na część projektową przewidziano 18 miesięcy. Po wykonaniu dokumentacji projektowej, otrzymaniu wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń, w tym decyzji środowiskowej, około maja 2022 r. rozpocznie się etap budowy.

W ramach zadania powstanie odcinek 3,4 km nowej drogi klasy Z (droga zbiorcza) o konstrukcji min. Kategorii Ruchu 4 i szerokości 7 m z nawierzchnią bitumiczną, która połączy wybudowany już fragment trasy N-S (etap I) z ulicą Energetyków. Wybudowane zostaną dwa mosty, wiadukt nad ul. Gołębiowską oraz dwa przejścia podziemne. Wzdłuż drogi powstaną ciągi pieszo-jezdne o szerokości 5 m i pieszo-rowerowe o szerokości 3,5 m na ok. 4,6 km o nawierzchni asfaltowej.

Zakres prac obejmuje też budowę niezbędnej infrastruktury drogowej i instalacji. Zamontowane zostanie oświetlenie oraz sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych.

Po ukończeniu trzeciego, ostatniego etapu budowanej Trasy N-S możliwe będzie wygodne i bezpieczne połączenie komunikacyjne pomiędzy północną częścią Radomia, a obszarem śródmieścia z pominięciem obszarów zabudowy mieszkaniowej, w tym kilku osiedli.

STRABAG jest odpowiedzialny również za budowę 1,5 km odcinka II Trasy N-S, o wartości ponad 26 mln PLN brutto, który realizowany jest od sierpnia 2019 r., a którego zakończenie planowane jest na koniec września 2021 r.

Źródło: STABAG Sp. z o.o.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA