REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Studenci I roku Politechniki Opolskiej w wizycie w laboratorium GDDKiA

Studenci Wydziału Budownictwa i Architektury specjalności budownictwo drogowe Politechniki Opolskiej, zrzeszeni w kole naukowym „Roads and Bridges”, wraz ze swoimi wykładowcami odwiedzili laboratorium drogowe opolskiego Oddziału GDDKiA.

Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/

Podczas wizyty mieli możliwość obserwować przebieg prowadzonych badań nawierzchni, poszczególnych warstw konstrukcji jezdni i innych elementów infrastruktury drogowej.

Nauka przez praktykę

Młodzi adepci drogownictwa poznali pracę związaną z procesami badań materiałów budowlanych na etapach ich akceptacji oraz kontroli jakości podczas wbudowywania. Drogowcy zaprezentowali szereg metod badawczych z asortymentu gruntów, kruszyw, mieszanek mineralno-asfaltowych, asfaltów, nawierzchni oraz betonów. Nasi goście mogli także zapoznać się z metodami pobierania próbek dla wszystkich asortymentów.

Wizyty w laboratoriach i na budowach GDDKiA są dla studentów cennym doświadczeniem, a możliwość zobaczenia na żywo sprzętu i prowadzonych badań uzupełnia zdobywaną przez nich wiedzę teoretyczną. Dzięki spotkaniu w laboratorium drogowym studenci otrzymali sporą dawkę wiedzy praktycznej, która z pewnością będzie procentowała w ich przyszłej pracy zawodowej.

Akredytowane laboratoria GDDKiA

Laboratoria GDDKiA zaangażowane są na każdym etapie budowy drogi. Wykonawca na długo przed rozpoczęciem budowy przedstawia inwestorowi receptury na mieszanki mineralno-asfaltowe, bądź betonowe, które zamierza wbudować.

Laboratoria GDDKiA kontrolują każdy etap budowy, żeby jakość budowanych czy modernizowanych odcinków dróg krajowych była jak najlepsza, a trasy którymi się poruszamy były bezpieczne, komfortowe i zgodne z normami.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA