REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Sukces PORR w międzynarodowym rankingu środowiskowym

W ramach kompleksowej strategii zrównoważonego rozwoju PORR konsekwentnie podejmuje kroki zmierzające do ograniczenia swojego śladu węglowego. Wysiłki te zostały docenione przez CDP, międzynarodową organizację non-profit, która zajmuje się kwestiami ochrony środowiska.

Zdjęcie: Astrid Knie, www.porr.pl

Przyznała ona właśnie PORR ocenę B w obszarach bezpieczeństwa wodnego i zmian klimatycznych. Oznacza to, że spółka poprawiła dobre wyniki uzyskane w zeszłym roku.

– Zrównoważone budownictwo to część szerszej strategii PORR, łączącej różnorodne działania i rozwiązania na rzecz budowania lepszej przyszłości. Nasze zaangażowanie w realizację tego celu znajduje odzwierciedlenie w opracowanej przez Grupę strategii Green and Lean. Cieszymy się, że CPD doceniła nasze osiągnięcia również w tym roku – mówi Prezes Zarządu Grupy PORR Karl-Heinz Strauss.

Globalna organizacja non-profit Carbon Disclosure Project (CDP) ponownie nagrodziła osiągnięcia PORR w dwóch obszarach: bezpieczeństwa wodnego i zmian klimatycznych, przyznając spółce ocenę B. Wyróżnienie to potwierdza skuteczność strategii, którą firma wdraża w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Rating CDP uważany jest za złoty standard w zakresie raportowania środowiskowego ze względu na najbogatszy i najbardziej kompleksowy przekrój danych dotyczących podejmowanych przez spółki działań.

W zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, a także pięciu innych podkategorii, PORR plasuje się wśród najlepszych podmiotów w branży z oceną A. W ramach swoich usług spółka realizuje projekty, które przyczyniają się do dekarbonizacji. Część z nich związana jest również z transformacją w kierunku energii odnawialnej. Dwie główne inwestycje z tego obszaru prowadzone przez PORR to elektrownie szczytowo-pompowe w Ebensee w Górnej Austrii i Forbach w Niemczech, gdzie spółka odpowiada za budowę systemu kawern i tuneli. W zakres usług PORR wchodzi również budownictwo drewniane i certyfikacja budynków ekologicznych.

Zrównoważony rozwój na samym szczycie

– W obszarach dekarbonizacji, gospodarki o obiegu zamkniętym i ochrony siedlisk, podejmujemy ukierunkowane, wzajemnie powiązane działania – mówi Strauss. Obejmują one zwiększone wykorzystanie energii odnawialnej i wyposażanie placów budowy w systemy fotowoltaiczne, ciągłą poprawę efektywności energetycznej i wykorzystania zasobów, zarządzanie cyklem wodnym oraz stosowanie kryteriów zrównoważonego rozwoju w zamówieniach, które składane są głównie lokalnie.

PORR uzyskał szczególnie wysoki wynik w zakresie zaangażowania kierownictwa najwyższego szczebla w prace nad strategią dekarbonizacji. Dzięki powołanemu w tym celu Komitetowi ds. Zrównoważonego Rozwoju i bliskiej współpracy między Działem ds. Zrównoważonego Rozwoju a Zarządem, zadania i cele PORR w tym obszarze są jasno określone.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA