REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Sweco zaktualizuje Program Ochrony Wód Morskich

Konsorcjum spółek Sweco Consulting oraz DHI Polska będzie opracowywać aktualizację programu ochrony wód morskich, na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 
Celem projektu jest opracowanie zaktualizowanego zestawu działań, które przyczynią się do utrzymania lub przywrócenia dobrego stanu wód morskich polskiej strefy ekonomicznej.

W ramach projektu, Sweco Consulting odpowiedzialne jest za:
– Opracowanie metodyki i wykonanie analizy luk;
– Przygotowanie projektu aPOWM wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
– Konsultacje społeczne projektu aPOWM oraz wsparcie merytoryczne podczas uzgodnień wraz z opracowaniem raportu dla Komisji Europejskiej.
– Opracowanie aktualizacji programu ochrony wód morskich (aPOWM) wynika wprost z obowiązku nałożonego na kraje członkowskie Unii Europejskiej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającą ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Ponadto wyniki pracy będą służyły wypełnieniu zobowiązań, które Polska podjęła na forum Komisji Helsińskiej (HELCOM), m.in. dotyczących regionalnej koordynacji działań zgodnie z zapisami dyrektywy morskiej (RDSM), a także uwzględnienia transgranicznego charakteru programów działań.

Wartość umowy to blisko 3,5 mln zł. Przewidywany termin zakończenia projektu to 31 marca 2022 roku.

Sweco Consulting w 2015 roku opracowało Krajowy Program Ochrony Wód Morskich, który był pierwszą tego typu inwestycją w Polsce.

Tekst i zdjęcie: Sweco Engineering sp. z o.o.
 
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA