Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Swego Engineering wykona dokumentację obwodnicy Makowa Podhalańskiego

GDDKiA podpisał umowę z firmą Swego Engineering na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu DK28. Wartość umowy to 3,5 mln zł.

 
Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA
Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

W zakresie dokumentacji projektowej przygotowane zostanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Wykonawca musi także uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Prace podzielono na dwa etapy


Prace wykonywane będą w dwóch etapach:
– I etap obejmie opracowanie STEŚ-R, materiałów do wniosku o DŚU wraz z jej uzyskaniem, dokumentacji geologicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
– II etap to okres przeznaczony na udzielanie odpowiedzi wykonawcom, którzy będą zainteresowani przetargiem na budowę obwodnicy.

Termin realizacji


Na wykonanie etapu pierwszego przewidziano 43 miesiące od daty podpisania umowy. Szacunkowy termin dla drugiego etapu wynoszący 11 miesięcy może ulec zmianom, w zależności od przebiegu procedury przetargowej na budowę.

Którędy poprowadzona zostanie obwodnica?


W 2005 r. przeanalizowano obszar obejmujący odcinek DK28 od istniejącej obwodnicy Suchej Beskidzkiej do skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 957, biegnącą w kierunku Zawoi i na tej podstawie zarekomendowano przebieg obwodnicy Makowa Podhalańskiego, na południe od istniejącej DK28. Nowy odcinek drogi krajowej ma mieć ok. 5 km długości, trzy obiekty mostowe, przepusty, konstrukcje oporowe, oświetlenie drogowe w rejonie skrzyżowań, na wiadukcie, estakadzie i moście przez rzekę Skawa, ekrany akustyczne oraz przejścia dla małych zwierząt. Szczegóły opracowane zostaną w dokumentacji projektowej.

Planowane parametry techniczne:

– klasa techniczna drogi – GP (główna ruchu przyspieszonego),
– przekrój poprzeczny – 1 x 2 pasy ruchu,
– szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
– szerokość poboczy gruntowych – 1,5 m,
– nośność nawierzchni – 115 kN/oś.

Dzięki budowie obwodnicy Makowa Podhalańskiego ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony poza obszar centrum miasta, poprawi się bezpieczeństwo i zwiększy przepustowość DK28. Poprawią się także warunki ekologiczne w mieście, szczególnie dla osób mieszkających w strefie oddziaływania drogi krajowej (ul. Wolności i ul. 3 Maja), którą średnio na dobę przejeżdża kilkanaście tysięcy pojazdów.

Proces przygotowawczy: lata 2021-2024
Realizacja inwestycji: lata 2025-2029

Tekst: GDDKiA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI