REKLAMA
Motoryzacja Wiadomości

Świdnica bliżej eko-komunikacji miejskiej

Miasto Świdnica złożyło wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie zakupu 12 nowych, zeroemisyjnych autobusów miejskich z napędem elektrycznym oraz 12 ładowarek do tych pojazdów. Wartość inwestycji to ponad 37 mln zł.

 

Zdjęcie: Miasto Świdnica, www.pap-mediaroom.pl
Zdjęcie: Miasto Świdnica, www.pap-mediaroom.pl

Jeżeli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, to już w 2025 roku, na ulicach Świdnicy 85% autobusów będzie elektrycznych.

– Nieco szybciej, bo już w przyszłym roku, mieszkańcy będą mogli podróżować 6 nowymi elektrykami po tym, jak miasto otrzymało blisko 12 mln dotacji oraz 5,1 mln niskooprocentowanej pożyczki z NFOŚiGW na rozwój elektromobilności. Po tym zakupie 1/3 autobusów komunikacji miejskiej będzie już elektryczna. Świdnica staje się liderem tego typu rozwiązań w transporcie publicznym. Dziękuję za wsparcie Ireneusza Zyski, wiceministra klimatu –
mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Podjęte działania mają na celu zwiększenie udziału zeroemisyjnego transportu publicznego w środkach komunikacji wybieranych przez mieszkańców, a także ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. Zakup fabrycznie nowych, zeroemisyjnych pojazdów elektrycznych, niskopodłogowych, wielkogabarytowych autobusów wraz z infrastrukturą ładowania niezbędną do prawidłowego funkcjonowania taboru zwiększy efektywność oraz skuteczność świdnickiej komunikacji miejskiej.

Poziom dofinansowania zadania może wynieść 80% kosztów kwalifikowanych zakupu.

Źródło: Miasto Świdnica, www.pap-mediaroom.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA