REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Sześć ofert na zaprojektowanie przygranicznego fragmentu S17

GDDKiA otworzyła oferty w ponownym przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla ok. 2 km odcinka drogi ekspresowej S17 w okolicy Hrebennego. W przyszłości będzie to dojazd do planowanego terminala na granicy z Ukrainą.

Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

Zestawienie ofert:

  • Sweco Polska – 4 497 612, 28 zł,
  • Multiconsult Polska – 4 537 925,10 zł,
  • TPF – 4 919 975,40 zł,
  • Arcadis (lider), LENST (partner) – 6 223 800 zł,
  • Promost Consulting – 6 934 604,70 zł,
  • MPRB (lider), Mosty Kraków, MP Infra (partnerzy) – 8 979 000 zł.

Budżet GDDKiA: 3,3 mln zł

To już drugie postępowanie, dotyczące wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej dla tego odcinka. Pierwsze zostało unieważnione ze względu na przekroczenie zakładanego przez GDDKiA budżetu. Po ocenie ofert złożonych w drugim postępowaniu GDDKiA podejmie decyzję, co do dalszych działań.

Początek procesu inwestycyjnego

Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, wraz z możliwymi wariantami przebiegu drogi, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz przygotowanie dokumentacji do przetargu w trybie „Projektuj i buduj”.

Dojazd do granicy

Odcinek, który trzeba zaprojektować będzie miał ok. 2 km długości. Dwujezdniowa droga powstanie w nowym śladzie i przebiegać będzie od końca odcinka S17 Tomaszów Lubelski – Hrebenne, który jest obecnie w realizacji w systemie „Projektuj i buduj”, do planowanego terminala odpraw samochodów ciężarowych Hrebenne – Rawa Ruska. Obiekt będzie realizowany w nowej lokalizacji, ok. 1 km na północ od istniejącego przejścia granicznego przez Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych.

Celem inwestycji jest zwiększenie płynności ruchu pojazdów ciężarowych w obrębie przejścia granicznego i zapobiegnie tworzeniu się zatorów i kolejek pojazdów oczekujących na granicy. Wpłynie to także na poprawę bezpieczeństwa i komfort podróżowania kierowców pojazdów osobowych.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA