REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w PIG-PIB

Rozszerzone szkolenie z praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy zorganizował w PIG-PIB Zespół ds. BHP. W wydarzeniu, które miało miejsce 18 kwietnia wzięło udział 49 zgłoszonych wcześniej ochotników, zarówno z Warszawy, jak i z placówek regionalnych Instytutu.

Zdjęcie: Monika Kozicka, Anita Starzycka, www.pgi.gov.pl

Obowiązek przeprowadzenia tego typu szkoleń wynika z zapisów ustawy Kodeks Pracy i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie przeprowadzili specjaliści i zawodowi ratownicy medyczni z firmy AdrenaLTika Sp. z o.o. Intensywne zajęcia, pozwalające na przećwiczenie różnych sytuacji wymagających udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy trwały praktycznie przez cały dzień.

Szkolenie rozpoczęło się krótkim wstępem, podczas którego omówiono najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie ochotnicy zostali podzieleni na trzy grupy ćwiczeniowe, które odbywały szkolenie praktyczne w poszczególnych obszarach działań – opatrywanie ran, sztuczne oddychanie na fantomach oraz defibrylacja, a także sposoby reagowania w przypadkach udarów, zawałów czy poparzeń.

Ostatnia godzina szkolenia przeznaczona była na ćwiczenia reagowania na różne, nieprzewidziane zdarzenia. Były to odgrywane scenki z udziałem aktorów, którzy symulowali min. poślizgniecie się na schodach i złamanie otwarte nogi, a także atak nerwicy, poparzenie czy wypadek, po którym poszkodowany przestałby oddychać.

Szkolenie zakończono podsumowaniem zdobytej wiedzy i praktyki oraz wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.

Dzięki świeżo zdobytym i utrwalonym umiejętnościom naszych „geologicznych” ratowników możemy czuć się dużo bezpieczniej na stanowisku pracy.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA