REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Szybciej koleją z Włodawy i Łęcznej do Lublina

PLK podpisały umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej dla budowy nowego połączenia kolejowego między Lublinem a Łęczną oraz rewitalizację linii kolejowej nr 81 Chełm – Włodawa. Wartość obu projektów to ok. 1,2 mld zł.

Zdjęcie: P. Mieszkowski, A. Lewandowski, www.plk-sa.pl

Mieszkańcy Łęcznej zyskają wygodny dojazd do stolicy województwa w ok. 40 minut. Budowa wpłynie na poprawę przewozów towarowych – nowa linia obejmuje także odcinek od Łęcznej do Kopalni Węgla Kamiennego w Bogdance. Łącznie w ramach projektu powstanie 25 km jednotorowej zelektryfikowanej linii. Zaplanowano, że pociągi zatrzymają się na 12 nowych i dostępnych dla wszystkich pasażerów stacjach i przystankach – Lublin Lotnisko, Trzeszkowice, Krzesimów, Ciechanki Krzesimowskie, Łęczna Szpital, Łęczna Akacjowa, Łęczna Polna, Łęczna Stara Wieś, Turowola, Puchaczów, Bogdanka. Szacowana wartość budowy nowej zelektryfikowanej linii kolejowej Lublin – Łęczna/LW Bogdanka to ok. 736 mln zł netto, z czego dokumentacja projektowa wynosi 9,5 mln zł netto.

Dokumentacja projektowa powstanie również dla rewitalizowanej trasy między Chełmem a Włodawą wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego we Włodawie. Inwestycja o wartości ponad 500 mln zł netto, w tym dokumentacja projektowa za ok. 9 mln zł netto obejmuje odnowienie ok. 41 km linii kolejowej nr 81 na odcinku Chełm – Orchówek oraz budowę ok. 10 km jednotorowej niezelektryfikowanej linii kolejowej przez Okuninkę do Włodawy. Czas przejazdu między Włodawą, a Chełmem ma wynosić ok. 53 min. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie przywrócenie regularnych połączeń pasażerskich na tej linii. W ramach prac planowana jest modernizacja 9 przystanków: Koza-Gotówka, Karolinówka, Ruda-Huta, Ruda-Opalin, Uhrusk, Wola Uhruska, Stulno, Sobibór, Okuninka Białe oraz budowa stacji Włodawa Miasto.

Obie dokumentacje projektowe mają powstać do I kwartału 2027 roku. Wykona je firma Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA