Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

TAURON: Raport Zintegrowany 2018

Zaawansowane i dojrzałe raportowanie zintegrowane stało się wizytówką Grupy TAURON. Spółka od kilku lat wyznacza trendy w dialogu z otoczeniem, co potwierdzają zdobywane co roku kluczowe nagrody w konkursie The Best Annual Report.

Farma wiatrowa Wicko, fot. TAURON
Farma wiatrowa Wicko, fot. TAURON
Raport Zintegrowany podsumowujący 2018 rok jest połączeniem dopracowanych treści zgodnych z najlepszymi międzynarodowymi standardami oraz nowoczesnej, multimedialnej formy.

Zespół pracujący nad projektem udoskonalił i rozwinął treść raportu umieszczając w nim zarówno szeroki zakres danych pozafinansowych, jak i analizy osadzające działalność Grupy w szerszym kontekście rynkowym.

Wypracowana w ostatnich latach koncepcja struktury czyni raport użytecznym dla szerokiego grona odbiorców – lokalnych społeczności, przedstawicieli mediów, organizacji pozarządowych, aktualnych i potencjalnych pracowników. Pozostaje jednak cennym źródłem wiedzy dla środowiska inwestorskiego i oferuje mu szereg nowoczesnych narzędzi ułatwiających zrozumienie specyfiki działalności spółki.

– Przygotowywane raporty roczne stanowią dla nas istotny kanał komunikacji z rynkiem i otoczeniem społecznym. Opisujemy nasze sukcesy, między innymi na polu innowacji, ale również wymagające realia rynkowe oraz działania, które pozwolą nam wyjść na przeciw wyzwaniom energetyki przyszłości –
tłumaczy Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia.

Zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami, raport opisuje kluczowe wydarzenia i wyniki osiągnięte w 2018 roku, jednak wkracza również w przyszłość opisując perspektywy rozwoju spółki w bliższej i dalszej perspektywie.

Punktem wyjścia tej sekcji jest opis ostatniej aktualizacji strategii Grupy TAURON wskazującej kierunki zmian w modelu biznesowym i miksie energetycznym. Hasło #ZielonyZwrotTAURONA kształtuje narrację raportu i z pewnością znacząco wpłynie na formę i treść raportów w kolejnych latach.

Dane finansowe zostały opracowane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Dane pozafinansowe, które wykorzystane są w treści raportu, zostały przygotowane według wytycznych Global Reporting Index – GRI G4.

Raport jest dostępny pod adresem – https://raport.tauron.pl/.

Tekst i zdjęcie: TAURON Polska Energia S.A.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI