Inż. Bezwykopowa Wiadomości
2 Minuty czytania

Technologie bezwykopowe na budowie gazociągu do EC Żerań

Na 10 km odcinku gazociągu łączącego tłocznię Rembelszczyzna z Elektrociepłownią Żerań spółka wykona aż 9 przekroczeń bezwykopowych. To rekord wykorzystania przez GAZ-SYSTEM tych technologii na takiej długości gazociągu.

Metody te zmniejszą ingerencję w środowisko, a także pozwolą w mniej uciążliwy sposób przekroczyć skrzyżowania z drogami, wiaduktami i kanałami.

Podczas budowy gazociągu przyłączeniowego zastosowane zostały nowoczesne technologie, w tym mikrotuneling, horyzontalny przewiert sterowany (HDD) oraz przecisk. – Metody te zostaną wykorzystane do położenia gazociągu na blisko 30 proc. jego długości. Poza korzyściami technicznymi i wykonawczymi, umożliwiającymi terminowe pokonanie przeszkód na trasie, minimalizują one wpływ budowy na środowisko naturalne. Tym samym postawiliśmy sobie duże wyzwanie inżynierskie, ale z pewnością z korzyścią dla otoczenia – powiedział Artur Jastrzębski, dyrektor Oddziału GAZ-SYSTEM w Rembelszczyźnie.

Rodzaje przekroczeń podziemnych dla gazociągu:

– Mikrotuneling – drążenie otworu przy pomocy tarczy skrawającej z jednoczesnym przeciskaniem rur na odcinku od komory startowej do komory odbiorczej, 

– HDD – wiercenie i poszerzanie otworu oraz instalacja w nim przygotowanego odcinka rurociągu,

– Przecisk – wprowadzenie w grunt – przy użyciu zespołu urządzeń – rur na odcinku od komory startowej do komory odbiorczej.

– Trwa zasadniczy etap budowy gazociągu DN 500, który doprowadzi gaz z tłoczni gazu w Rembelszczyźnie do Elektrociepłowni Żerań. Obecnie na odcinku 5 km pracuje ponad 90 osób, wykorzystując 20 specjalistycznych urządzeń, w tym czołówki spawalnicze –
powiedział Gracjan Wyszyński, kierownik projektu.

Rurociąg jest przygotowywany do wykonania przekroczenia bezwykopowego metodą HDD pod ul. Białołęcką oraz odnogą Kanału Żerańskiego.

Prace budowlane będą prowadzone przez dwie spółki – JT oraz TESGAS. Pierwsza odpowiada za realizację liniowych robót budowlanych, w tym wykonanie bezwykopowych przekroczeń pod drogami i Kanałem Żerańskim. Spółka TESGAS będzie natomiast odpowiedzialna za budowę układu włączeniowego na terenie tłoczni gazu w Rembelszczyźnie oraz stacji pomiarowej na terenie zakładu EC Żerań.

Najważniejsze korzyści z doprowadzenia gazu ziemnego do EC Żerań:


- zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie dostaw ciepła i energii elektrycznej,

– poprawa jakości powietrza w aglomeracji warszawskiej dzięki ograniczeniu spalania węgla przez elektrociepłownię,

- podatek od nieruchomości odprowadzany corocznie do budżetu miasta w wysokości do 2 proc. wartości budowli.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami i oczekiwaniami społeczności lokalnej GAZ-SYSTEM, po zakończeniu budowy nasadzi 1500 szt. drzew o obwodzie minimum 8 centymetrów na wysokości 1 metra w pasie montażowym, po wybudowaniu gazociągu. Pod koniec 2017 r. spółka przeprowadziła konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania terenów pod Kanałem Żerańskim. Pomysły wypracowane wspólnie z mieszkańcami będą mogły zostać wykorzystane przez władze miasta (Zarząd Zieleni m.st. Warszawy) do przygotowania planu nasadzeń w miejscu realizacji inwestycji. Po zakończeniu budowy gazociąg zostanie zasypany, a teren wyrównany i uporządkowany. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac dla części liniowej nastąpi to do końca 2019 r.

Autor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI