Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Testy systemu zarządzania ruchem w woj. łódzkim

Na 120 konstrukcjach wsporczych, bramownicach i masztach z wysięgnikami, zamontowano m.in.: 44 dużych i 19 małych tablic zmiennej treści oraz dziewięć tablic tzw. pryzmowych. Ruszyły testy KSZR w woj. łódzkim.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Łódź, www.gov.pl/web/gddkia-lodz/
Zdjęcie: GDDKiA O/Łódź, www.gov.pl/web/gddkia-lodz/

Na KSZR, który w I etapie obejmie ok. 1000 km dróg na międzynarodowej sieci dróg TEN-T, będzie składało się pięć regionalnych systemów, które w przyszłości zostaną zintegrowane w system centralny. W woj. łódzkim objętych nim zostaną trzy odcinki dróg najwyższych kategorii: autostrada A1 między węzłami Łódź Północ i Tuszyn, autostrada A2 od węzła Łódź Północ do granicy z województwem mazowieckim i droga ekspresowa S8 między węzłami Rzgów i Łódź Południe. W przyszłości systemem obejmiemy także odcinek A1 od węzła Tuszyn do granicy z województwem śląskim i drogę ekspresową S14 na całej długości. 

Co zostało wykonane do obecnej chwili

Na wymienionych odcinkach dróg oprócz konstrukcji wsporczych, tablic zmiennej treści i tablic pryzmowych informujących o trasach objazdów ułożono ok. 22 km kabli energetycznych i 17 km światłowodów. Zbudowano kanalizację teletechniczną o łącznej długości blisko 9 km.   Dostosowano też 17 sygnalizacji świetlnych na trasach objazdowych, dla poprawy płynności ruchu. Tu pojawiły się pewne wyzwania natury technicznej. Podłączanie nowych instalacji do istniejących – liczących sobie niekiedy kilkanaście lat bywało problematyczne, ale sukcesywnie wszystkie problemy zostały rozwiązane. 

Bezpieczeństwo, utrzymanie i sprawność ruchu

System, to nie tylko tablice zmiennej treści. Najistotniejsze są te elementy niewidoczne dla ludzkiego oka. Wśród nich znajdują się np. czujniki automatycznie zbierające dane na temat ruchu. Wysoki stopień zaawansowania technicznego pozwala im liczyć wszystkie pojazdy z podziałem na kategorie, obliczać czas przejazdu i oceniać poziom swobody ruchu. Na podstawie tych danych oraz obrazu z kamer w sytuacji wystąpienia np. wypadku czy innego zdarzenia, operator systemu zarządzania ruchem może podjąć stosowne działania zapewniające bezpieczeństwo pozostałym kierowcom. 

W skład systemu wchodzi także osiem stacji meteorologicznych, które na bieżąco śledzą stan nawierzchni drogi, udostępniając dane firmom utrzymaniowym i pracownikom odpowiedzialnym za nadzór. System pozwala także na dwustronną komunikację z uczestnikami ruchu poprzez urządzenia CB uruchamiane w razie konieczności na wybranych odcinkach drogi lub na większym obszarze. 

W szczególnych przypadkach, które mogą skutkować np. blokadą trasy, (co będzie wymuszało przekierowanie ruchu na drogę alternatywną), system przełączy sygnalizacje świetlne dostosowując sterowanie do zmienionych warunków ruchu. 

Jeden standard dla wszystkich

Dla opisywanego systemu stworzono jednolity standard, który będzie obowiązywał także w przypadku rozbudowy systemu. Należy tu pokreślić, że nawet w przypadku poruszania się po drodze na terenie np. sąsiedniego województwa, system traktuje drogę jednorodnie, zapewniając spójność komunikatów.

Aktualnie GDDKiA rozpoczyna uruchamianie systemu i cykl żmudnych testów związanych z synchronizacją wszystkich jego elementów.

Źródło: tekst GDDKiA O/Łódź, www.gov.pl/web/gddkia-lodz/

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI