REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

TORPOL wybuduje dworzec Olsztyn Główny

28 stycznia 2022 roku spółki TORPOL i Polskie Koleje Państwowe podpisały umowę dotyczącą budowy nowego dworca kolejowego Olsztyn Główny. Wartość podpisanej umowy wynosi 57,7 mln zł netto.

 
Wizualizacja: PKP S.A., www.torpol.pl
Wizualizacja: PKP S.A., www.torpol.pl
Razem z podpisaną w listopadzie 2021 r. umową na modernizację układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej stacji Olsztyn Główny TORPOL został generalnym wykonawcą prac w obrębie stacji i dworca, które prowadzone są w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn”.

Główną ideą przebudowy stacji i budowy nowego budynku dworca kolejowego w Olsztynie jest zintegrowanie różnych środków transportu oraz dostosowanie budynku dworca zarówno co do jego skali, funkcji, jak również zagospodarowania terenu wokół do potrzeb współczesnego pasażera. Projekt zakłada budowę obiektu składającego się z dwóch kondygnacji naziemnych oraz jednej podziemnej o powierzchni wynoszącej łącznie ok. 5,5 tys. m2 wraz z zagospodarowaniem ponad 12 tys. m2 terenu przyległego do budynku. Główną funkcją i elementem całej stacji ma być przejście podziemne stanowiące rdzeń funkcjonalny, które zaczynać się będzie placem naziemnym połączonym z węzłem komunikacyjnym pl. Konstytucji, łącząc budynek dworca i przechodzić dalej w kierunku peronów oraz dzielnicy Zatorze.

Wartość podpisanej umowy wynosi 57,7 mln zł netto, a projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Prace budowlane planowane są na 74 tygodnie od dnia przekazania placu budowy.

15 listopada 2021 roku TORPOL zawarł ze spółką PKP PLK S.A. umowę na modernizację układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny, której wartość łączna wynosi 382,1 mln zł netto. Łączna wartość prac w obrębie stacji kolejowej oraz dworca Olsztyn Główny wynosi zatem 439,8 mln zł netto.

Źródło: tekst TORPOL S.A., www.torpol.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA