Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

TPF wykona koncepcje programową dla S12 Piaski – Dorohusk

Dwie oferty złożone przez spółkę TPF okazały się najkorzystniejsze w przetargu na opracowanie koncepcji programowej dla dwóch części przyszłej drogi ekspresowej S12 na odc. Piaski – Dorohusk.

Łączny koszt opracowania dokumentacji to blisko 9,7 mln zł. Jeśli nie wpłyną odwołania od wyboru to lubelski Oddział GDDKiA podpiszę umowę jeszcze w lutym br.

W przetargu wpłynęło jedenaście ofert a większość z nich dotyczyła obu części przetargu. Opracowanie koncepcji programowej podzielono na dwie części obejmujące trzy odcinki realizacyjne. Część 1: od końca obwodnicy Piask do węzła Dorohucza (długość ok. 12,9 km) oraz pomiędzy węzłami Dorohucza i Chełm Zachód (ok. 21,7 km). Część 2 to odcinek od w. Chełm Wschód do Dorohuska (ok. 23 km). TPF opracowanie dokumentacji dla części 1 wycenił na ponad 5,5 mln zł a dla części 2 na ponad 4,1 mln zł.

Zadaniem wykonawców koncepcji programowej będzie: wykonanie analizy i prognoz ruchu, opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla celów projektowania dróg, a także opracowań geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych, geotechnicznych i hydrologiczno-hydraulicznych. To pozwoli zaprojektować ostateczny techniczny wariant realizacji inwestycji i przeprowadzić rozpoznanie podłoża gruntowego. Wykonawcy będą mieć na to 23 miesiące od podpisania umowy, a wyniki ich pracy posłużą do opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie „projektuj i buduj” (wykonawca może współpracować z GDDKiA przy tym przetargu).

Autor: GDDKiA O/Lublin

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI