REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Tractebel Engineering zaprojektuje gazociąg Rembelszczyzna – Mory

GAZ-SYSTEM przystępuje do projektowania strategicznego odcinka gazociągu dla bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji warszawskiej, umownie określanego „pierścieniem warszawskim”.

Dzięki tej inwestycji władze stolicy uzyskają dodatkowe wsparcie w walce ze smogiem, a mieszkańcy – szansę na czyste powietrze. Przedsięwzięcie ma zagwarantować również możliwości dalszego rozwoju rynku gazu na Mazowszu.

Planowany gazociąg Rembelszczyzna – Mory ma zapewnić elastyczną pracę systemu przesyłowego, bezpieczeństwo i ciągłość dostaw surowca. Zwiększone możliwości dystrybucji niskoemisyjnych nośników energii na potrzeby obecnych i nowych odbiorców, zarówno indywidualnych, jak i przemysłowych przyniosą również wymierne korzyści dla środowiska naturalnego. Po zamianie paliw stałych np. węgla na gazowe, wyraźnie zmniejszy się emisja zanieczyszczeń, a co za tym idzie poprawi się również jakość powietrza w stolicy i na obszarze gmin objętych realizacją tej inwestycji. Nowy gazociąg będzie miał długość ok. 30 km. Jego trasa będzie przebiegać przez tereny pięciu gmin: Nieporęt, Jabłonnę, Łomianki, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki oraz trzy warszawskie dzielnice: Białołękę, Bielany oraz Bemowo.

Jeszcze w pierwszym kwartale br. spółka rozpocznie otwarte spotkania z mieszkańcami i władzami dzielnic oraz gmin, przez które ma przebiegać gazociąg. GAZ-SYSTEM już teraz zaprasza do udziału wszystkich zainteresowanych mieszkańców. W trakcie spotkań zostaną przekazane informacje o planowanej inwestycji.

Etap projektowania inwestycji

GAZ-SYSTEM 23 lutego 2018 r. podpisał umowę z Tractebel Engineering S.A. na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy odcinka o średnicy DN 700 mm relacji Rembelszczyzna – Mory. Jest to część gazociągu Rembelszczyzna – Mory – Wola Karczewska. Wykonawca projektu i nadzoru autorskiego nad inwestycją został wybrany w wyniku publicznego postępowania przetargowego. Do zadań Tractebel Engineering S.A. należeć będzie uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz pozwolenia na budowę. Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń planowane jest na czwarty kwartał 2020 roku.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w oparciu o ustawę o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. 2009 r. Nr 84 poz. 700 z późn. zmian.) tzw. „specustawę gazową”.

Autor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA