Drogi Wiadomości

Trakcja PRKiI przebuduje odcinek DW 694

Spółka Trakcja PRKiI przebuduję blisko 1,5-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy – Brok – granica województwa w Małkini Górnej. Wartość kontraktu to 16 mln zł netto.

Zdjęcie: Trakcja PRKiI
Zdjęcie: Trakcja PRKiI
Kontrakt przewiduje poszerzenie drogi do 7 m, wymianę nawierzchni jezdni wraz z korektą geometrii łuków oraz przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi. Wybudowany zostanie również nowy przepust drogowy w miejsce starego i wyeksploatowanego obiektu. Trasa zyska nowoczesne oświetlenie uliczne. W ramach zadania zostanie także wykonana kanalizacja deszczowa oraz przebudowana sieć wodociągowa i elektroenergetyczna.

Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych: na drodze zamontowane zostaną wyspy azylu uspokajające ruch, zaś wzdłuż trasy powstaną nowe chodniki. Mieszkańcy miasteczka zyskają także lepsze skomunikowanie z dworcem kolejowym PKP mieszczącym się przy remontowanym odcinku drogi.

Termin zakończenia projektu przypada na koniec sierpnia 2020 r.

Tekst i zdjęcie: Robert Kuczyński, Trakcja PRKiI S.A.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI