REKLAMA
Kolej Wiadomości

Trakcja przystąpiła do porozumienia w ramach Grupy Kapitałowej PLK

21 czerwca br. spółka Trakcja podpisała aneks o przystąpieniu do porozumienia funkcjonującego pomiędzy spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe.

Zdjęcie: Trakcja S.A., www.grupatrakcja.pl
Zdjęcie: Trakcja S.A., www.grupatrakcja.pl

Porozumienie reguluje warunki, na których zakłady będące wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., mogą udzielać spółkom z Grupy zamówień na roboty i usługi budowlane dotyczące nawierzchni i podtorza oraz usług utrzymania. Na mocy porozumienia zakłady mogą udzielać zamówień stronom porozumienia, w tym Trakcji S.A. w trybie pytania ofertowego zamkniętego lub negocjacji bez ogłoszenia. W ramach porozumienia ustalono asortyment oraz jednolite ceny jednostkowe dla zamówień na roboty i usługi objęte porozumieniem.

Podpisane porozumienie jest kolejnym krokiem jaki Zarząd Spółki Trakcja podjął w celu uregulowania współpracy w ramach Grupy Kapitałowej PLK oraz pozyskania portfela nowych zamówień do realizacji.

Źródło: Trakcja S.A., www.grupatrakcja.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA