Drogi Wiadomości

Trakcja rozbudowała DW 694

Na podstawie umowy z dnia 11 lutego 2019 r., Trakcja wykonała zadanie polegające na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Małkinia Górna.

 
Rozbudowa droga wojewódzka nr 694, fot. Trakcja
Rozbudowa droga wojewódzka nr 694, fot. Trakcja
W ramach zrealizowanych prac wykonano między innymi nową nawierzchnię, chodniki, azyle dla pieszych, oświetlenie drogowe i odwodnienie drogi. Dokonano także przebudowy skrzyżowań. Wartość zakończonych robót wyniosła ponad 20 mln złotych, z czego ok. 370 tys. złotych stanowiły roboty dodatkowe.

Tekst: Trakcja S.A.
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI