REKLAMA
Drogi Wiadomości

Trakcja zbuduje obwodnicę Kolna

27 maja 2024 roku przedstawiciele Trakcji i Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku podpisali umowę o wartości ponad 77 mln zł brutto na roboty związane z „Budową obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647”.

Zdjęcie: Trakcja SA, www.grupatrakcja.com

W zakres całego zamierzenia budowlanego wchodzi budowa obwodnicy Kolna w ciągu DW 647, której podstawowym elementem jest jednojezdniowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 647 o długości ok. 5,6 km. W ramach zadania powstanie niezbędna infrastruktura drogowa i obiekty inżynieryjne:

  • 5,6 km drogi wojewódzkiej w nowym śladzie;
  • 2 obiekty mostowe nad rzeką Łabna;
  • 3 skrzyżowania typu rondo;
  • drogi obsługujące przyległe tereny;
  • ścieżki pieszo-rowerowe;
  • przepusty drogowe.

Przebudowane zostaną sieci: wodno-kanalizacyjna, sanitarna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, a drogi i ronda zyskają nowe oświetlenie.

Nowa infrastruktura ułatwi komunikację w regionie, wpłynie na zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta, będzie alternatywną trasą, która pozwoli ominąć miejskie zatłoczenie, co przełoży się na ochronę środowiska poprzez mniejszą emisję spalin i hałasu oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Czas realizacji robót to 16 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA