REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Transprojekt Gdański opracuje STEŚ dla S74 Opatów – Nisko

Rzeszowski Oddział GDDKiA wybrał ofertę Transprojektu Gdańskiego jako najkorzystniejszą w przetargu na wykonanie STEŚ oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla S74 na odc. Opatów – Nisko.

Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Jeśli od dokonanego wyboru nie wpłynie odwołanie, na przełomie kwietnia i maja możliwe będzie podpisanie umowy.

Najkorzystniejsza oferta wybrana została na podstawie 3 kryteriów: ceny oraz dwóch kryteriów pozacenowych (doświadczenie Głównego Projektanta Drogowego i doświadczenie Głównego Projektanta Mostowego). Wartość najkorzystniejszej oferty to 10 272 960,00 zł.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu Studium Korytarzowego) dla ok. 71 km drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz jej uzyskaniem.

GDDKiA wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
1. STEŚ – 15 m-cy od daty podpisania umowy,
2. Materiały do DŚU – 1 m-c od daty przekazania Wykonawcy protokołu z posiedzenia KOPI, na którym zostanie zatwierdzone i przyjęte STEŚ.

Przewidywany przebieg tego odcinka drogi ekspresowej S74 zlokalizowany jest na terenie województw: świętokrzyskiego i podkarpackiego. Inwestycja obejmowała będzie budowę pełnego zakresu drogi ekspresowej klasy S; na odcinku od Opatowa (węzeł „Okalina” – bez węzła) na terenie województwa świętokrzyskiego i włączenia do realizowanej drogi ekspresowej S19 w Nisku (węzeł „Zapacz” – z węzłem) na terenie województwa podkarpackiego, wraz z węzłami, skrzyżowaniami, miejscami obsługi podróżnych, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczna nie związaną z drogą.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA