REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Transprojekt Gdański wykona dokumentację ZOS

14 grudnia szczeciński Oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wykonanie badań geologicznych wraz z elementami Koncepcji Programowej dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6.

Mapka: GDDKiA O/Szczecin– Wybór oferty był możliwy dzięki zwiększeniu przez rząd o około 6 mln złotych kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia – podkreśla wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

Wybrana oferta firmy Transprojekt Gdański opiewa na kwotę 14,637 mln złotych.

– Opracowanie tej dokumentacji i wykonanie badań geologicznych jest niezwykle ważne dla tej inwestycji, pozwoli lepiej oszacować jej koszty, określić ryzyka i uszczegółowić rozwiązania projektowe –
mówi Łukasz Lendner, dyrektor GDDKiA O/Szczecin.

Jeżeli nie będzie odwołań, to w styczniu przyszłego roku powinna zostać podpisana umowa. Wykonawca na wykonanie badań i dokumentacji będzie miał 15 miesięcy. Zachodnia Obwodnica Szczecina przewidziana jest do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

Zachodnia Obwodnica Szczecina (ZOS) będzie od północy i zachodu omijać aglomerację szczecińską przechodząc pod rzeką Odrą tunelem w rejonie Polic. Droga będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3/A6 poprawiając jednoczenie w znaczny sposób skomunikowanie Polic i całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg ekspresowych i autostrad. Obecnie aby dojechać z Polic do węzła S3/S6 Goleniów Północ trzeba przejechać 58 km, w tym przez samo centrum Szczecina, po powstaniu ZOS trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Z centrum Szczecina zostanie wyprowadzona znacząca część ruchu samochodowego, w tym ruch pojazdów do zakładów chemicznych w Policach.

Tekst i mapka: GDDKiA O/Szczecin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA