REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Transprojekt Gdański wykona projekt rozbudowy DK65

Podpisano umowę na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla 7 odc. DK65 oraz na wykonanie STEŚ-R dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Gąski w ciągu drogi krajowej nr 65”.

Wykonawcą zadania będzie firma Transprojekt Gdański Sp. z o.o., która za kwotę 8,9 mln zł wykona dokumentację będącą przedmiotem zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie w terminie 15 miesięcy projektów budowlanych i wykonawczych dla siedmiu odcinków drogi krajowej nr 65 oraz wykonanie w terminie 39 miesięcy Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Gąski w ciągu drogi krajowej nr 65”. Zadania te przewidziane są do realizacji w ramach programu dostosowywania nośności dróg do 115 kN/oś.

Zadania, dla których opracowane zostaną projekty budowlane i wykonawcze to:
– „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku drogowe przejście graniczne Gołdap – początek obwodnicy Gołdapi od km 0+590 do km 2+255”,
– „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Kowale Oleckie – początek obwodnicy Olecka od km 24+150 do km 35+100”,
– „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Olecko – Gąski od km 43+289 do km 50+415”,
– „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gąski – Ełk od km 50+415 do km 65+951”,
– „Przebudowa drogi krajowej nr 65 w miejscowości Ełk ul. Przemysłowa, ul. Grajewska od km 0+000 do km 5+134 (pikietaż lokalny)”,
– „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Ełk – Nowa Wieś Ełcka od km 71+106 do km 74+600 ”,
– „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Nowa Wieś Ełcka – granica województwa od km 74+600 do km 89+792”.

Zakończenie prac nad ww. dokumentacją planowane jest na koniec kwietnia 2019 r. tak, by w sierpniu 2019 r. mogły rozpocząć się prace budowlane. Zakończenie robót przewidziane jest w czerwcu 2021 r.

Budowa obwodnicy Gąsek przewidziana jest na lata 2023-2024. Po zakończeniu w kwietniu 2021 r. prac nad STEŚ-R konieczne będzie ogłoszenie przetargu na projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskanie decyzji ZRID, co planowane jest na styczeń 2023 r.

Szacowany łączny koszt realizacji wszystkich zadań ujętych w umowie to ponad 400 mln zł.

Autor: GDDKiA O/Olsztyn

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA