REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Trwa audyt przejść dla pieszych woj. lubelskim

Na najbardziej niebezpiecznych odcinkach dróg krajowych w województwie lubelskim trwa audyt przejść dla pieszych. Audytorzy sprawdzają m.in. prawidłową lokalizację i geometrię przejścia, warunki widoczności na przejściu dla pieszych w dzień i w nocy.

Zdjęcie: GDDKiA O/Lublin
Zdjęcie: GDDKiA O/Lublin
Audytorzy sprawdzają m.in. prawidłową lokalizację i geometrię przejścia, warunki widoczności na przejściu dla pieszych w dzień i w nocy, stan i prawidłowość oznakowania pionowego i poziomego, stan nawierzchni przejścia i przed przejściem, możliwość dojścia do przejść, czy stan miejsc oczekiwania pieszego na przejście.

W pierwszym etapie audytu, w woj. lubelskim skontrolowanych zostało 66 przejść. Dwa z nich zostały wytypowane jako niebezpieczne dla pieszych, gdzie ryzyko niechronionych użytkowników ruchu jest duże. Przejścia te wymagają zmian (otrzymały ocenę 1 w skali od 0 do 5). Są to przejścia w ciągu drogi krajowej nr 19 w miejscowościach Niedrzwica Duża i Niedrzwica Kościelna. Na pozostałych skontrolowanych przejściach stwierdzono przeciętne lub niskie ryzyko powstania zdarzenia drogowego.

Główną przyczyną niskiej oceny przejść jest brak oświetlenia, braki części infrastruktury dla pieszych, takiej jak chodnik, czy bezpieczny azyl. Audytorzy zaobserwowali też nadmierną prędkość pojazdów w okolicach przejść.

Wyniki audytu są w trakcie analiz. Tam gdzie poprawa bezpieczeństwa pieszych uzależniona jest tylko od działań GDDKiA, będziemy sukcesywnie wprowadzać zmiany. Trzeba dodać, że w przypadku niektórych przejść sformułowanie zaleceń poprawy bezpieczeństwa jest bardzo trudne. Wymaga ustalenia zasad obowiązujących dla całego kraju, a możliwe środki poprawy mają wady i zalety. Likwidacja takiego przejścia będzie budzić protest społeczny, a sygnalizacja świetlna często okazuje się nieskuteczna.

Apelujemy do kierowców i pieszych o ostrożność. W 2018 roku, na drogach w całej Polsce zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, wypadki z udziałem pieszych stanowiły 14 proc. wszystkich wypadków. Co więcej, piesi, którzy zginęli w wypadku drogowym, stanowili aż 25,8 proc. wszystkich zabitych.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Lublin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA