REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Trwa budowa ekranów akustycznych przy S7

Wzdłuż drogi S7 na wysokości miejscowości Piątki ustawiane są ekrany akustyczne. Dodatkowe zabezpieczenia przed hałasem budujemy na podstawie pomiarów hałasu wykonanych przez GDDKiA w ramach analizy porealizacyjnej oraz decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 
Budowa ekranów rozpoczęła się w grudniu 2020 roku i potrwa do końca lutego bieżącego roku. Wykonane zabezpieczenia będą miały długość 600 m i wysokość 3,5 m. Koszt zadania to 1,6 mln zł.

Zabezpieczenia akustyczne na etapie budowy drogi są realizowane ściśle  według  decyzji środowiskowej oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Dokumenty  te określają również warunki dotyczące wykonania analizy  porealizacyjnej, czyli  opracowania,  które ocenia rzeczywisty wpływ inwestycji na środowisko po jej wybudowaniu. Analizę tę wykonuje się nie wcześniej niż rok po oddaniu drogi do użytkowania.

Pomiary hałasu przeprowadzone w ramach analizy porealizacyjnej dla 22-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 Nidzica – Napierki wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm tylko wzdłuż kilku zabudowań po jednej stronie drogi w miejscowości Piątki w gminie Nidzica. Oznacza to, że ochrona akustyczna terenów przyległych do drogi ekspresowej została zaprojektowana co do zasady prawidłowo. Stąd decyzja Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o budowie dodatkowych zabezpieczeń akustycznych wyłącznie w jednym miejscu.

Aktualnie w Polsce obowiązują następujące dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku:
– 56 dB w nocy,
– 61 dB w dzień dla zabudowy jednorodzinnej,
– 65 dB dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wielorodzinnej.

Urządzenia ochrony akustycznej są montowane tylko w przypadkach przekroczenia tych norm.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA