REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości

Trwa budowa estakady w Przechowie

5 kwietnia Wykonawca rozpoczął prace zmierzające do przełożenia ruchu z drogi krajowej nr 91 na ul. Chełmińską w Przechowie. Po zorganizowaniu objazdu Wykonawca przystąpi do rozbiórki estakady, co nastąpi ok. 17 kwietnia.

Całe zadanie polega na budowie nowej poszerzonej 270 metrowej estakady wraz z modernizacją całego układu dojazdowego na drodze krajowej nr 91 w Przechowie pod Świeciem.

Zakres inwestycji:

– rozbiórka estakady drogowej i wybudowanie nowego obiektu oraz rozbudowa układu drogowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania drogi,
– rozbudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku ok. 2 km:
– likwidacja ruchu lokalnego z drogi krajowej poprzez budowę dodatkowych dróg dojazdowych,
– budowa skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu łącznicy i ul. Bydgoskiej,
– budowa ekranów akustycznych,
– uporządkowanie odwodnienia drogi,
– budowa podziemnego przejścia dla pieszych.

Autor: GDDKiA O/Bydgoszcz

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA