REKLAMA
Budownictwo Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Trwa budowa kolektora Wiślanego w Warszawie

Kolektor zostanie wykonany metodą mikrotunelingu – będzie najdłuższym kanałem o takiej średnicy (do 3,2 m) wykonanym tą metodą w Polsce. Jego zadaniem będzie transport i retencjonowanie ścieków i wód opadowych przejmowanych z istniejących kolektorów burzowych lewobrzeżnej Warszawy.

 
Grafika: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., www.mpwik.com.pl
Grafika: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., www.mpwik.com.pl
Firma SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce wspomaga inwestycję pełniąc funkcję Inżyniera Kontraktu.

W Warszawie powstaje długi na 9,5 km kolektor Wiślany. To element projektu rozbudowy pojemności retencyjnej stołecznej kanalizacji ogólnospławnej sprzyjający ochronie wód. Zadaniem kolektora jest transport i retencjonowanie ścieków i wód opadowych przejmowanych z istniejących kolektorów burzowych lewobrzeżnej Warszawy. Dzięki tej oraz innym inwestycjom, realizowanych w ramach budowy Centralnego Systemu Zarządzania Siecią Kanalizacji zmniejszy się ryzyko zrzutu ścieków burzowych do Wisły, a także lokalnych podtopień w Warszawie. Dzięki uzyskanej pojemności budowanego kolektora odpowiadającej ponad 13 basenom olimpijskim (ok. 50 tys. m3) zapewniony zostanie bardziej równomierny transport ścieków do oczyszczalni, co w efekcie zasadniczo zwiększy również bezpieczeństwo i efektywność jej pracy.
 
Wszystkie prace realizowane są z myślą o ochronie środowiska, w szczególności o ograniczeniu wprowadzania do wód związków biogennych (azotu i fosforu), które mają duży wpływ na ich eutrofizację.

Jak podaje MPWiK m. st. Warszawy S.A. „na trasie kolektora znajdzie się około 70 studni rewizyjnych i 10 komór technologicznych. Kolektor będzie posadowiony na głębokości od 6 do 15 m.” To przedsięwzięcie na skalę europejską zapewni komfort prawie dwóm milionom mieszkańców Warszawy i okolic. Główne korzyści wynikające z inwestycji to:
– ograniczenie ryzyka powstawania rozlewisk i podtopień w trakcie intensywnych opadów deszczu,
– zwiększenie bezpieczeństwa pracy oczyszczalni ścieków poprzez zapewnienie ich równomiernej dystrybucji,
– uszczelnienie układu odbioru ścieków i zwiększenie pojemności retencyjnej sieci kanalizacyjnej w odpowiedzi na negatywne skutki zmian klimatycznych, np. obfite ulewy i burze.

Źródło: tekst SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA