Inż. Bezwykopowa Wiadomości
2 Minuty czytania

Trwa budowa kolektora Wiślanego

MPWiK w m. st. Warszawie S.A. buduje kolejny odcinek największego kolektora tranzytowo-retencyjnego stolicy – Wiślanego. Cały kolektor powstaje wzdłuż Wisłostrady i będzie miał łączną długość ponad 9 km.

 
Grafika: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., www.mpwik.com.pl
Grafika: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., www.mpwik.com.pl
Prace na jego 2-kilometrowym odcinku od ul. Karowej do Mostu Gdańskiego wykonawca – Inżynieria Rzeszów S.A – rozpoczął w styczniu 2022 r., a ich zakończenie zostało zaplanowane na I kwartał 2023 r.

Kolektor jest budowany metodą bezwykopową w technologii mikrotunelingu, co w istotny sposób ogranicza liczbę wykopów otwartych. Mimo tak dużej skali inwestycji, na jednej z ważniejszych arterii Warszawy możliwe jest ograniczanie utrudnień takich jak zwężenie pasów ruchu, które mają charakter jedynie punktowy. Technologia polega na drążeniu tunelu, w który wprowadzane są rury przewodowe. Kolektor na odcinku od ul. Karowej do Mostu Gdańskiego będzie miał średnicę 1,2 m.

Budowa kolektora Wiślanego została podzielona na etapy: na odcinku od Mostu Gdańskiego do ul. Dewajtis/Pergaminów realizacja zadania trwa od grudnia 2020 r. i ma się zakończyć w I kwartale 2023 r. Umowa na ostatni odcinek kolektora – od ul. Dewajtis/Pergaminów do Zakładu Farysa została zawarta w listopadzie ub.r., a obecnie trwają prace projektowe. Te dwa etapy realizuje Budimex S.A.

Zadaniem kolektora Wiślanego będzie zapewnienie odbioru i czasowej retencji ścieków oraz wód opadowych dopływających z lewobrzeżnej części Warszawy, tj: Mokotowa, Ochoty, Woli, Śródmieścia, Żoliborza i Bielan. Nieczystości będą następnie kierowane poprzez zakłady Farysa i Swiderska do oczyszczalni ścieków „Czajka”. Dzięki możliwości magazynowania nadmiaru wód opadowych podczas intensywnych deszczy nawalnych, zostanie też ograniczona konieczność uruchamiania się tzw. zrzutów burzowych do Wisły.

Budowa trzech największych kolektorów – Wiślanego, Lindego Bis i Mokotowskiego Bis, łącznie z oddanym w 2020 r. zbiornikiem na ścieki i wody opadowe (o poj. 80 tys. m³) na terenie Zakładu „Czajka”, zwiększą pojemność retencyjną stołecznej sieci kanalizacyjnej o około 140 tys. m³. Realizacja tych inwestycji jest wynikiem m. in obserwacji zmian klimatycznych – pozwoli na minimalizowanie ryzyka powstawania takich zjawisk jak zalewiska i podtopienia w czasie gwałtownych opadów.

Budowa kolektora Wiślanego jest realizowana w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI” i jest współfinansowana ze środków unijnych.

Źródło: tekst Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., www.mpwik.com.pl
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI