REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Trwa budowa nowego wiaduktu w Bochni

Postępują prace na budowie wiaduktu w Bochni nad ul. K. Brodzińskiego w ciągu DK94. Roboty rozpoczęły się pod koniec października 2021 r., a na koniec marca 2022 r. ich zaawansowanie wynosi 70 proc.

 
Zdjęcie:  GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Większość robót wykonano

Dotychczas zabetonowano płytę ustroju nośnego. Wykonywana jest izolacja i zasypka przyczółków wiaduktu na DK94. Pozostało do wykonania 30 proc. robót, w tym m.in. dokończenie skrzydeł wiaduktu i zasypki za przyczółkami, wykonanie warstw konstrukcyjnych dojazdów do wiaduktu, nawierzchni na wiadukcie, chodników, barier i krawężników. Po przełożeniu ruchu na nowy obiekt rozebrany zostanie tymczasowy wiadukt objazdowy.

Zakres inwestycji


W ramach inwestycji przewidziano:
– budowę wiaduktu tymczasowego wraz z drogą tymczasową, aby zapewnić ruch podczas remontu,
– rozbiórkę istniejącego wiaduktu,
– budowę nowego wiaduktu wraz dojazdami,
– rozbiórkę objazdu tymczasowego,
– uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla nowego wiaduktu.

Budowa nowego wiaduktu podyktowana jest złym stanem technicznym starego obiektu oraz koniecznością dostosowania skrajni pionowej, czyli odległości od poziomu drogi do spodu wiaduktu, do obowiązujących przepisów. Istniejący wiadukt powstał w 1984 r., kiedy obowiązywały inne wymogi dla takich obiektów i dlatego jego skrajnia zamiast wymaganych aktualnie 4,5 m miała 4,25 m. Był więc za niski. Nowy wiadukt zaprojektowany został jako obiekt żelbetowy o konstrukcji ramowej.
  Koszt inwestycji wynosi nieco ponad 3,5 mln zł.

Kalendarium

17 kwietnia 2020 r. – podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę (wykonawca: Andrzej Talaga Firma Inżynieryjno-Budowlana).
22 września 2021 r. – Wojewoda Małopolski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.
22 października 2021 r. – przekazano wykonawcy plac budowy.
maj 2022 r. – planowany termin zakończenia robót. Źródło: tekst GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA