REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Trwa budowa obwodnicy Kępna

Od lipca 2019 roku trwa budowa drugiego etapu obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o. Wartość umowy to ponad 122,6 mln zł.

 
Zdjęcie: obwodnicakepna2.pl
Zdjęcie: obwodnicakepna2.pl
                      Na obecnym etapie prowadzone są prace związane z wykonaniem profilacji i zagęszczenia podłoża pod warstwy nasypu zarówno na trasie głównej jak i drogach gminnych oraz na drodze powiatowej.

Kontynuowane są prace przy budowie wykopów na trasie głównej w rejonie Węzła Kępno Wschód, a także w nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 482. Ponadto Wykonawca realizuje prace przy budowie nasypów oraz betonowaniu fundamentów przy obiektach inżynierskich.

Przebieg i zakres prac

 
Zdjęcie: obwodnicakepna2.pl
Zdjęcie: obwodnicakepna2.pl

                      Od istniejącego węzła Kępno nowa trasa o nawierzchni bitumicznej pobiegnie na południe. Początkowo będzie to droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu (do węzła Kępno Wschód), a następnie jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku (do węzła Baranów) o nośności 11,5 tony/oś, włączająca się do istniejącego przebiegu DK11.

W ramach inwestycji powstanie dziewięć obiektów mostowych oraz dwa węzły: Kępno Wschód (połączenie z drogą wojewódzką nr 482) oraz Baranów (połączenie z DK11).

Na obwodnicy powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Tranzyt na obwodnicę


Drugi etap obwodnicy Kępna wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy na osi północ-południe w ciągu obecnej DK11, a przyszłej S11. Ułatwiony zostanie dojazd do Kępna od strony drogi ekspresowej S8 i uprości się połączenie z DK39 w kierunku Namysłowa. Oddanie do ruchu obwodnicy Kępna planowane jest w 2021 r.

Kalendarium:

2008 r. – opracowano „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe etap II budowy drogi ekspresowej S 11 Obwodnica Kępna”.
15 czerwca 2009 r. – odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.
9 listopada 2009 r. – złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
22 marca 2010 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wydaną przez RDOŚ w Poznaniu.
7 kwietnia 2014 r. – wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o zajęcie stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo i nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 22 marca 2010 r.
18 kwietnia 2014 r. – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał postanowienie, w którym stwierdził, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 22 marca 2010 r.
7 października 2015 r. – ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i Buduj”.
2 października 2017 r. – podpisano umowę z Wykonawcą drugiego etapu obwodnicy.
14 czerwca 2019 r. – uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Tekst: GDDKiA O/Opole
Zdjęcia: obwodnicakepna2.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA