REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Trwa budowa południowej obwodnicy Oświęcimia

Mija rok od rozpoczęcia budowy południowej obwodnicy Oświęcimia. Na ponad 9 km odcinku nowej drogi krajowej nr 44 powstają m.in. trzy mosty, przejazd pod torami kolejowymi i pięć rond. Inwestycja jest realizowana w sąsiedztwie byłego nazistowskiego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Zdjęcia: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Zdjęcia: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/

Zakres inwestycji

Obwodnica Oświęcimia to właśnie budowana nowa droga długości dokładnie 9,044 km, prowadzącą od węzła Oświęcim na powstającej drodze ekspresowej S1 do okolic skrzyżowania ul. Zatorskiej i Grojeckiej. Ta trasa ominie od południa miasto i zapewni szybkie i bezpieczne połączenie z drogą ekspresową Mysłowice – Bielsko-Biała, a dzięki temu również z autostradą A4. Sam węzeł Oświęcim znajduje się już na terenie województwa śląskiego, między miejscowościami Bojszowy i Jedlina. Z całej budowanej przez nas trasy 1,1 km (12 proc. długości obwodnicy) znajduje się poza Małopolską.

Nowa obwodnica będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Każdy pas ruchu będzie miał 3,5 m szerokości. Trasa zostanie połączona z innymi drogami w sześciu miejscach:

– z S1 poprzez węzeł Oświęcim (początek obwodnicy);

– z ul. Wolską w Jedlinie poprzez rondo turbinowe;

– z ul. Wojewódzką w Pławach (rondo turbinowe);

– z ul. Legionów (droga wojewódzka nr 933) (rondo turbinowe);

– z ul. Jagiełły (droga wojewódzka nr 948) (rondo turbinowe);

– z ul. Zatorską (obecna DK44; koniec obwodnicy) (rondo).

Na trasie powstają trzy mosty:

– nad Wisłą, która w tym miejscu jest też granicą województw małopolskiego i śląskiego. Obiekt będzie miał 432 m długości i powstaje techniką nasuwu (kolejne segmenty mostu są przygotowywane, zbrojone i betonowane na specjalnym stanowisku prefabrykacji na śląskim brzegu Wisły, a następnie nasuwane na podpory obiektu);

– nad Sołą, w okolicy ogródków działkowych Kamieniec, o długości 463 m. Część mostu powstaje metodą nawisową (deskowanie przyszłego segmentu mostu podwiesza się do tzw. wózka utrzymywanego przez konstrukcję zamontowaną na budowanym obiekcie, po zabetonowaniu segmentu wózek przesuwa się i montuje deskowanie w kolejnym miejscu), część z gotowych, prefabrykowanych belek;

– nad Młynówką, obok ogródków działkowych Stare Stawy, długości 12 m. Most zostanie zbudowany z przygotowanych wcześniej prefabrykowanych belek.

W ramach inwestycji przebudowujemy m.in. sieci energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne i deszczowe, a także oświetlenie. Wzdłuż drogi na niektórych odcinkach powstaną ekrany akustyczne. Wykonawca przebuduje też drogi lokalne znajdujące się w pobliżu naszej inwestycji.

Na początku i na końcu obwodnicy powstaną przy każdej jezdni stanowiska do kontroli samochodów i ważenia pojazdów ciężarowych.

Rok budowy za nami

Wykonawca zeszłej jesieni rozpoczął budowę od robót przygotowawczych. Przeprowadzono rozpoznanie saperskie, rozpoczęto prace archeologiczne, wycięto drzewa i krzewy i zbudowano drogi technologiczne. Zaczęto również przygotowywać fundamenty przyszłych mostów i przebudowę kolidującej z inwestycją infrastruktury podziemnej (gazową, wodociągową, elektryczną, teletechniczną, sanitarną i deszczową) i naziemnej (linia wysokiego napięcia i sieć teletechniczna).

Roboty ruszyły z pełną mocą na wiosnę. Realizowane były m.in. prace ziemne, związane z wymianą gruntu na te o lepszych parametrach oraz budową nasypów. Wykonano niemal wszystkie prace w zakresie budowy przepustów melioracyjnych. Przebudowywano przecięcia budowanej obwodnicy z drogami wojewódzkimi nr 933 (ul. Legionów) i 948 (ul. Jagiełły). Trwają pracy przy wykopie przed linią kolejową, gdzie zostanie przygotowany segment mieszczący w sobie jezdnie przyszłej obwodnicy.

Prace związane z budową fundamentów mostów są już na ukończeniu. Wykonano też większość zadań w zakresie przygotowania podpór. Prace koncentrują się teraz na budowie konstrukcji nośnych, tj. tych elementów mostów, na których zostanie położona jezdnia. Segmenty mostu nad Wisłą zostały już nasunięte nad koryto rzeki. W przypadku mostu nad Sołą wykonawca kończy przygotowania do rozpoczęcia budowy konstrukcji nośnej w technologii nawisowej.

Zaawansowanie dla całej inwestycji wynosi obecnie około 40 proc.

Współfinansowanie UE

Koszt inwestycji to 0,5 mld zł. Budowa otrzymała 164,4 mln zł dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin zakończenia budowy

Pierwotny termin jej zakończenia to kwiecień 2024 r., jednak nie zostanie dotrzymany ze względu na opóźnienie w wydaniu decyzji ZRID. Obecnie GDDKiA prowadzi z wykonawcą rozmowy zmierzające do podpisania aneksu określającego nowy termin oddania obwodnicy. Szacowany nowy termin to I połowa 2025 rok.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA