REKLAMA
Drogi Wiadomości

Trwa budowa ronda w Drołtowicach

Umowa na budowę ronda na drodze krajowej nr 25 w Drołtowicach została podpisana w lipcu 2023 r. Wykonawca realizuje prace w pełnym zakresie. Zakończenie robót planowane jest w IV kw. br.

Zdjęcie: Michał Soroko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/

Co się dzieje

W połowie marca br. wykonawca przystąpił do realizacji prac w terenie. Wykonano już część m.in. robót ziemnych, sfrezowano nawierzchnię i rozebrano częściowo podbudowę z kruszywa kamiennego. Trwają prace związane z kanalizacją deszczową oraz w zakresie elektroenergetyki. W miejscu prowadzonych prac wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Ruch pojazdów jest utrzymany na wszystkich wlotach skrzyżowania i naprzemiennie jednokierunkowo kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

O inwestycji

Istniejące skrzyżowania drogi krajowej nr 25 z drogą wojewódzką nr 448 w Drołtowicach zostanie przebudowane na skrzyżowanie typu rondo. Wybudowane będą chodniki i dwie zatoki autobusowe oraz nastąpi przebudowa/budowa infrastruktury: wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, kanalizacji deszczowej. Przebudowa i rozbudowa drogi krajowej nr 25 obejmuje odcinek ok. 400 metrów. Budowa ronda w zdecydowany sposób poprawi bezpieczeństwo ruchu w obrębie obecnego skrzyżowania.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA