REKLAMA
Drogi Wiadomości

Trwa budowa S14 Łódź Lublinek – Łódź Teofilów

Zaawansowanie prac na budowie drogi ekspresowej S14 Łódź Lublinek – Łódź Teofilów wynosi już ok. 75%. Jeśli chodzi o obiekty inżynierskie, zaawansowanie sięga aż 86%.

 
Zdjęcie: Maciej Zalewski, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-lodz/
Zdjęcie: Maciej Zalewski, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-lodz/
Prace drogowe wykonano w ponad 60%, a na niektórych fragmentach trasy układana jest już nawierzchnia.

W grudniu ubiegłego roku podpisany został aneks do umowy, na budowę węzła Łódź Teofilów, który, według pierwotnych założeń, miał być wykonany w późniejszym terminie. Aktualnie zaawansowanie robót osiągnęło tam już 30%.

Obowiązujący na dziś termin zakończenia prac, to 5 grudnia 2021 r. jednak wykonawca złożył roszczenie przedłużenia terminu, które jest rozpatrywane. Prace na węźle Łódź Teofilów mają się zakończyć w połowie 2022 roku.

Źródło: tekst GDDKiA O/Łódź, www.gov.pl/web/gddkia-lodz/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA