REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

Trwa budowa torowiska na kolejnym odcinku ul. Zwierzynieckiej w Krakowie

Trwa przebudowa ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej w Krakowie. Na kolejnym fragmencie ul. Zwierzynieckiej, w rejonie budynku Filharmonii pojawiła się zupełnie nowa konstrukcja torowiska.

Zdjęcie: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, www.krakow.pl

Na ul. Zwierzynieckiej wykonawca uporał się już z wszystkimi uzbrojeniami podziemnymi. Nowe torowisko oraz jezdnia (warstwa wiążąca) zostały wybudowane na fragmencie od skrzyżowania z ul. Powiśle w kierunku al. Krasińskiego. Obecnie na odcinku od budynku Filharmonii do ul. Małej wykonywana jest konstrukcja torowiska oraz jego zabudowa z płyt prefabrykowanych.

Na ul. Kościuszki trwa przebudowa uzbrojeń podziemnych na całym odcinku. Sukcesywnie po zakończeniu tego etapu będzie pojawiała się konstrukcja torowiska i układane będą prefabrykowane płyty na kolejnych fragmentach. W rejonie od mostu na ul. Senatorskiej do ul. Flisackiej torowisko jest już gotowe.

Zaplecze budowy zostało przeniesione z ul. Kościuszki na ul. Powiśle, w celu uwolnienia frontu robót do przebudowy uzbrojeń i wykonywania konstrukcji torowiska.

W najbliższym czasie zamknięta zostanie ul. Komorowskiego – realizowane będą roboty MPEC.

Projekt „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Działania 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA