REKLAMA
Drogi Tunele Wiadomości
1 Minuta czytania

Trwa budowa tuneli na drodze S3

Postępują prace przy budowie drogi ekspresowej S3 pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą. Tunele przecinające pasmo Gór Wałbrzyskich i Kaczawskich są coraz dłuższe.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Tunele drogowe TS-26 i TS-32

Od grudnia trwa drążenie dłuższego tunelu drogowego TS-26, który przebija pasmo Gór Wałbrzyskich i Kaczawskich. Do 10 kwietnia br. na portalu południowym wydrążono: w nawie wschodniej ok. 270 metrów sztrosy (jest to środkowa część tunelu) i ok. 330 metrów kaloty (jest to górna część tunelu),a w nawie zachodniej ok. 243 metrów sztrosy i ok. 297 metrów kaloty. Od marca trwa także drążenie tego tunelu od strony północnej, gdzie wydrążono w nawie wschodniej ok. 43 metrów kaloty.

Krótszy tunel drogowy TS-32 realizowany jest metodą górniczą w technologii Cut&Cover, czyli w tzw. otwartym wykopie. Oznacza to, że w pierwszym etapie robót wykonywany jest wykop, aż do poziomu fundamentów tunelu, a następnie wykonana będzie żelbetowa konstrukcja tunelu o długości 320 m. Do 9 kwietnia br. wykonano ok. 60% wykopu związanego z realizacją tunelu. Do końca maja br. planowane jest zakończenie wykonania wykopu. W przygotowaniu jest projekt technologiczny szalunków przestawnych dla realizacji konstrukcji obudowy wskazanego tunelu.
 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA

Geologia, a budowa tunelu

Z geologicznego punktu widzenia, region na którym budowane są tunele w ciągu drogi ekspresowej S3 stanowią w głównej mierze zlepieńce i łupki. Są to skały o znacznej wytrzymałości, których nie można urabiać mechanicznie. Wykonawca robót do drążenia obu tuneli stosuje technikę strzałową. Niemniej jednak, aby ograniczyć efekty akustyczne z budowy, dokonane zostały analizy możliwych do zastosowania rozwiązań redukujących uciążliwości poprzez rozpraszanie, wytłumianie i odbijanie fal dźwiękowych. Dodatkowo wykonawca stara się ograniczać do minimum prace strzałowe w dni świąteczne i w miarę możliwości stara się je ograniczać w porze nocnej.

Poprawa bezpieczeństwa


Zakończenie budowy tego docinka przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach lokalnych. Ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z mniejszych miejscowości, co będzie miało znaczący wpływ na przepustowość lokalnej sieci drogowej. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększy się dostępność do bazy turystycznej w regionie.

Tekst: GDDKiA O/Wrocław
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA