REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości
1 Minuta czytania

Trwa budowa wiaduktu w Dąbrowie

Trwają prace przy budowie nowego wiaduktu nad linią PKP w Dąbrowie wraz z przebudową odcinka drogi krajowej nr 46. Prace przy inwestycji zakończą się w II kwartale 2023 roku.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/
Aktualne zaawansowanie

W zakresie prowadzonych prac wykonawca zakończył budowę fundamentów, przyczółków oraz ustroju nośnego. Zakończono także prace związane z montażem konstrukcji stalowej wiaduktu. Zaplanowano kontynuację  robót  związanych  z budową nasypu oraz płyty pomostu. Przed nami także prace na obiekcie m.in. w zakresie wykonania izolacji, nawierzchni oraz barier ochronnych. Budowany obiekt będzie usytuowany wysokościowo o 1,7 m wyżej w stosunku do obiektu istniejącego – wynika to z aktualnych warunków technicznych przekroczeń linii PKP z trakcją elektryczną.

Zakres inwestycji


Zakres robót budowlanych obejmuje także rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz istniejącej nawierzchni drogi na odcinku przeznaczonym do przebudowy, przebudowę odcinka drogi krajowej nr 46 na długości około 650 m. Planowana jest także wymiana istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni z dostosowaniem do obciążenia 11,5 t/oś. Prace przy tej inwestycji zakończą się w II kwartale 2023 r.

Lokalizacja budowanego obiektu będzie dostosowana do przebiegu planowanej rozbudowy DK46 na odcinku Niemodlin – Dąbrowa oraz Dąbrowa – Opole. Prace na tych odcinkach zaplanowano w latach 2026-2028.

Źródło: tekst GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA