Drogi Wiadomości

Trwa inwentaryzacja na obwodnicy Marek

Obecnie na obwodnicy Marek trwa inwentaryzacja wykonanych robót oraz odbiór placu budowy od wykonawcy, z którym w maju 2018 r. GDDKiA zerwała kontrakt.

Jeszcze w tym tygodniu GDDKiA planuje ogłosić przetarg na wykonawcę, który dokończy budowę łącznicy zjazdowej z obwodnicy w kierunku Marek.

Ponadto przygotowywane są dokumenty przetargowe na dokończenie pozostałej części inwestycji, m.in.: węzła Kobyłka, Obwodu Utrzymania Drogi, kładki dla pieszych w Zielonce, wiaduktu w ciągu ul. Dworkowej w Kobyłce, dróg dojazdowych oraz pozostałych prac porządkowych. GDDKiA planuje ogłosić przetarg zimą, by nowy wykonawca rozpoczął roboty wiosną 2019 r.

Termin zakończenia robót uzależniony jest od dokończenia inwentaryzacji oraz przebiegu procedur przetargowych na wybór wykonawców robót.

Autor: GDDKiA O/Warszawa

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI