REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Trwa naprawa układu przesyłowego ścieków w Warszawie

Odtwarzanie rur stalowych w obydwu rurociągach zostało zakończone. Jednocześnie w dalszym ciągu trwają prace remontowe, zabezpieczające i konserwacyjne, które muszą być przeprowadzane, aby przygotować układ przesyłowy do kolejnego etapu przywracania sprawności.

 
Zdjęcie: MPWiK w Warszawie
Zdjęcie: MPWiK w Warszawie
Zdjęcie: MPWiK w Warszawie
Zdjęcie: MPWiK w Warszawie
Jak odtwarzano rurociągi?

Odcinki nowych stalowych rur o długości 2 metrów były wprowadzane do tunelu komorą wejściową syfonu, podobnie jak pozostałe komponenty niezbędne do montażu rurociągów – podpory i elementy konstrukcyjne. Każdy z odtwarzanych rurociągów ma średnicę 1,6 metra, a ich łączenia wykonywano poprzez spawanie od wewnątrz rurociągów oraz dodatkowo za pomocą systemowych opasek zewnętrznych.

Kolejne etapy prac remontowych – próby ciśnieniowe


Po zakończeniu montażu stalowych rur rozpoczną się próby ciśnieniowe, które będą wykonywane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą, wytycznymi projektanta naprawy układu przesyłowego i ekspertów z Politechniki Warszawskiej z uwzględnieniem wytycznych producenta rurociągów. W celu przeprowadzenia ciśnieniowych prób szczelności rurociągi zostaną napełnione wodą, co potrwa do trzech dni, a następnie etapami będzie zwiększane ciśnienie hydrauliczne w rurach.

Prace są objęte stałym nadzorem inwestorskim realizowanym przez osoby posiadające stosowne uprawnienia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowane i są realizowane w trybie ciągłym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Tekst i zdjęcia: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA