REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Trwa oczyszczanie Szańca Zachodniego

W Nowym Porcie na terenie dawnego Szańca Zachodniego trwają prace nad remediacją terenu, czyli wymianą skażonego substancjami ropopochodnymi gruntu. Realizuje je firma Hydrogeotechnika, która wygrała w grudniu 2023 r. przetarg ogłoszony przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska.

Zdjęcie: Tomasz Brzeski, DRMG, www.gdansk.pl

Prace potrwają do końca czerwca br., wtedy teren zostanie oddany Miastu Gdańsk, które jest jego właścicielem oraz mieszkańcom, jako ogólnodostępny. Docelowo, zgodnie z pierwszą w historii uchwałą obywatelską z 2012 r. ma tu powstać park rekreacyjno-wypoczynkowy.

Dwie oferty w przetargu

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG), która nadzoruje prace związane z oczyszczaniem skażonego substancjami ropopochodnymi terenu dawnego Szańca Zachodniego w Nowym Porcie, wyłoniła w grudniu 2023 roku firmę realizującą kolejny etap prac.

Budżet przeznaczony na ten cel wynosił 4,7 mln zł. Zadanie powierzono firmie Hydrogeotechnika, która oprócz jego realizacji będzie przez trzy lata zobowiązana do monitoringu poremediacyjnego terenu.

Zaawansowanie prac

Jak informuje Aneta Niezgoda z DRMG, Hydrogeotechnika rozpoczęła zadanie w lutym br. Obecnie na terenie Szańca Zachodniego prowadzone są następujące prace:

  • wydobycie i wywóz zanieczyszczonego gruntu;
  • proces sczerpywania ze zwierciadła wody gruntowej w wykopie produktu ropopochodnego w stanie ciekłym;
  • wykonywanie pionowej bariery uszczelniającej metodą iniekcyjną.

– Remediacja trwa, co widać, słychać i czuć – mówi odwiedzający teren Łukasz Hamadyk, przewodniczący zarządu dzielnicy Nowy Port i współautor uchwały obywatelskiej z 2012 roku, która była zaczynem prac na Szańcu Zachodnim. – Pracują różnego rodzaju urządzenia, które pobierają zanieczyszczenia. Ale najważniejsza informacja jest taka, że do końca czerwca ten teren ma być zdany i wrócić do właściciela, czyli do gminy i teren będzie ogólnodostępny. Sprawy się więc krystalizują. Następstwo historycznej – pierwszej uchwały obywatelskiej z 2012 roku cały czas posuwa się do przodu. Później trzeba będzie liczyć już tylko na to, że jak najszybciej znajdą się środki na utworzenie tutaj terenów rekreacyjno-wypoczynkowych wśród tej zieleni, która pozostała i liczymy na to, że kolejnej, która się pojawi.

Zaczęło się od uchwały obywatelskiej

Początki starań o oczyszczenie skażonego paliwami dawnego Szańca Zachodniego w Nowym Porcie sięgają 2012 roku, kiedy to Rada Miasta Gdańska przyjęła pierwszą w historii uchwałę obywatelską, zgłoszoną przez ponad 2000 osób. Oczyszczenie terenu po bazie paliwowej CPN przy nabrzeżu Zbożowym i urządzenie na nim terenów rekreacyjnych znalazło się w programie rewitalizacji Nowego Portu. Prace nad wyborem sposobu oczyszczenia terenu ruszyły w 2016 roku. Ostatecznie zdecydowano się na remediację poprzez wymianę skażonego gruntu i nawiezienie czystego, spełniającego normy dla zagospodarowania terenu pod park lub teren rekreacyjny.

Remediacja rozpoczęła się w październiku 2022 roku. Pierwotnie prace miały zakończyć się jeszcze w grudniu 2022 roku, ale wykonawca w ich trakcie natrafił na kolejne źródła zanieczyszczeń, które nie znalazły się we wcześniejszej decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W związku z tym konieczne było rozpisanie przez DRMG nowego przetargu na dodatkowe roboty ziemne, wskazane w nowej decyzji RDOŚ.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA