REKLAMA
Drogi Wiadomości

Trwa przebudowa ul. Grotnickiej we Włoszakowicach

Na terenie miejscowości Włoszakowice trwa obecnie przebudowa drogi powiatowej tj. ulicy Grotnickiej. Jest to ważna inwestycja drogowa, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy oraz poprawi jakość życia mieszkańców.

Zdjęcie: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, www.wloszakowice.pl

Wykonawca inwestycji, firma Usługowo-Handlowa Sob-Bruk Adam Sobiech z Pelikana koło Kościana na odcinku 825 m prowadzi roboty związane z przebudową odwodnienia drogi, budową chodnika na długości 360 m oraz budową ciągu pieszo-rowerowego o długości 700 m. Na całej długości realizowanej inwestycji zostanie położona warstwa wyrównawcza i ścieralna z masy asfaltowej. Ponadto przebudowane zostaną przystanki autobusowe, powstaną nowe przejście dla pieszych oraz zamontowane zostaną bariery ochronne. Dopełnieniem inwestycji będzie montaż znaków drogowych oraz wykonanie oznakowania poziomego.

Zadanie realizowane przez Powiat Leszczyński o wartości 3.400,000,00 zł zostało wsparte przez Gminę Włoszakowice kwotą 100.000,00 zł.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA