REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Trwa przygotowywanie koncepcji obsługi transportowej regionu Ziemi Kłodzkiej

Trwa przygotowanie opracowania na temat rozwoju infrastruktury w regionie Kłodzka, które jest realizowane przez zespół autorski pod kierunkiem prof. Andrzeja Szaraty, Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

 
Mapa: GDDKiA O/Wrocław
Mapa: GDDKiA O/Wrocław
Zespół naukowców pochylił się nad tematem problemów transportowych Ziemi Kłodzkiej, które wynikają z potrzeb mieszkańców, ruchu turystycznego oraz położenia tranzytowego. Skupiono się na gminach miejskich oraz miejsko-wiejskich powiatów kłodzkiego i częściowo ząbkowickiego. Kluczowym wnioskiem w Raporcie Głównym jest stwierdzenie, że tylko dzięki rozwojowi komunikacji zbiorowej i stworzeniu sprawnego systemu transportowego, może nastąpić poprawa warunków ruchu i zaspokojenie potrzeb transportowych.

W najbliższych latach planowane jest unowocześnienie infrastruktury drogowej poprzez: budowę drogi ekspresowej S8 z Wrocławia do Kłodzka, rozbudowę drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – granica państwa w Kudowie-Słone, a także przebudowę drogi krajowej nr 46, w tym budowa obwodnicy Złotego Stoku oraz drogi krajowej nr 33 wraz z budową obwodnicy Międzylesia. Aby jednak polepszyć rozwój tej części Polski, naukowcy wskazują na konieczność podjęcia w najbliższym czasie szeregu działań mających na celu jeszcze większe usprawnienie funkcjonowania całego systemu transportowego. Mowa tu o modernizacji dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Wspomniano także o konieczności poprawy bezpieczeństwa i warunków dla pieszych. Zasygnalizowano również potrzebę rozwoju inwestycji kolejowych. Chodzi o podjęcie działań związanych z rozbudową lokalnych węzłów transportowych, które składają się z mini-dworców autobusowych dla linii o charakterze lokalnym, ale także ważna jest budowa „Park&Ride”, które w przyszłości mogą mieć znaczenie strategiczne.

Kotlina Kłodzka daje wiele możliwości rozwoju turystycznego, który może przyciągnąć jeszcze większą rzeszę turystów. W opracowaniu przywoływane są aspekty uzdrowiskowe terenu oraz ciekawe usytuowanie, które daje możliwości promowania ruchu rowerowego. Podjęcie wspólnych działań w kierunku rozwoju sprawnego systemu transportowego zaspokoi potrzeby codzienne mieszkańców, ale także turystów, którzy znajdą w tym regionie Polski ciekawe miejsca do zwiedzania o każdej porze roku.    

Opracowanie jest jeszcze na etapie analiz i dyskusji, które odbywają się podczas wideokonferencji, przy udziale interesariuszy zewnętrznych m.in. samorządów z Kotliny Kłodzkiej, instytucji publicznych i przedstawicieli GDDKiA.

Źródło: GDDKiA O/Wrocław

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA