REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Trwa rozbudowa DK94 Łańcut – Głuchów

Trwa rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Łańcut – Głuchów. Prace prowadzone są na całym odcinku drogi i we wszystkich branżach. Zaawansowanie wszystkich robót sięga prawie 40%.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zaawansowanie wszystkich robót to 38,56%, w tym:
– roboty drogowe – 25%,
– roboty mostowe – 72%,
– roboty branżowe – 43%.

Prace prowadzone są przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego na DK94. Ze względu więc na zachowanie przejezdności i prowadzeniu ruchu przy jednoczesnym realizowaniu prac, na odcinku DK94 występują czasowe utrudnienia w ruchu, które ze względu na specyfikę budowy, potrwają do końca trwania kontraktu.
 
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów

Aktualnie na drodze krajowej nr 94, na odcinku ok. 4 km, trwają prace związane z wykonaniem warstw bitumicznych. Po przełożeniu ruchu na zrealizowane już odcinki otworzono nowe fronty robót, pozwalające na kontynuację robót.

Obiekt mostowy nad rzeką Sawa w Głuchowie został poddany obciążeniom próbnym i po pozytywnych wynikach zgłoszony do użytkowania. Od 24 lipca br. ruch pojazdów odbywa się już po nowym obiekcie. Wykonawca (Budimex S.A.) na obiekcie prowadzi jeszcze prace wykończeniowe jak budowa chodników i ścian oporowych.

Na całym odcinku DK94 objętym rozbudową realizowane są roboty związane z wykonywaniem ekranów (pale, słupy). Realizowane są także roboty przezbrojeniowe w zakresie kolizji gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych. Trwa budowa oświetlenia i sieci kanalizacyjnych wraz ze zbiornikami retencyjnymi.

Trwają odbiory, przebudowy i zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN400 na długości 5800 mb. Aktualnie do wykonania została ochrona katodowa oraz próby ciśnieniowe. Przepięcie gazociągu planowane jest na koniec sierpnia co pozwoli otworzyć już ostatecznie fronty robót w ciągu przebudowywanej DK94.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2021 r.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA